7 Qershor 2019 - Punime në kuadër të projektit “Rehabilitimi i transformatorit energjetik T1 në NS 110/35/10 kV Ferizaj 1“

Njoftohen qytetarët që me qëllim të krijimit të kushteve të sigurisë për punë, me datë 10 Qershor 2019 (E Hëne), nga ora 11:00 deri me datën 17 Qershor 2019 (E Hëne) në orën 18:00, do të bëhet shkyçja e transformatorit energjetik 110/35kV, T1 në NS 110/35/10 kV Ferizaj 1. Shkyçja është e nevojshme për të mundësuar punimet për rehabilitimin e transformatorit energjetik T1 në nënstacionin në fjalë, ndërsa transformatorët energjetik T2 (110/35 kV ) dhe T3 ( 110/10 kV ) do të jenë në operim.

Gjatë kësaj kohe, një pjesë e qytetarëve/institucioneve që furnizohen nga ky nënstacion nga ora 09:00 deri në orën 14:00 si dhe nga ora 20:00 deri në orën 23:00 do të mbesin pa furnizim me energji elektrike. (Redukimi i parashikuar 10MW)

Punimet në fjalë, do të ndikojnë në rritjen e sigurisë dhe besueshmërisë së operimit të Sistemit Transmetues të Republikës së Kosovës.

KOSTT sh.a kërkon mirëkuptim nga qytetarët.