31 Maj 2019 - Punime në kuadër të projektit “Ndërrimi i ndarësve 35kV në Trafofushen T1 dhe T2 në NS 110/35/10 kV Prizren 1“

Njoftohen qytetarët që me qëllim të krijimit të kushteve të sigurisë për punë, me datë 02 Qershor 2019 (E Dielë), nga ora 13:00 deri në 15:00 do të bëhet shkyçja e transformatorëve energjetik 110/35kV, T1 dhe T2 në NS 110/35/10 kV Prizren 1. Shkyçja është e nevojshme për të mundësuar punimet për ndërrimin e ndarësit Q1 në fushën e transformatorit energjetik T2.

Gjatë kësaj kohe, një pjesë e qytetarëve/institucioneve që furnizohen nga ky nënstacion (transformatorët energjetik 110/35kV T1 dhe T2), do të mbesin pa furnizim me energji elektrike. (Redukimi i parashikuar 25MW)

KOSTT sh.a kërkon mirëkuptim nga qytetarët.