15 Prill 2019 - KOSTT pjesë e iniciativës Mbjell një Pemë/Plant a Tree Challenge Kosovo

Në kuadër të fushatës për mbjelljen e një peme, Kryeshefi Ekzekutiv i KOSTT pranoi me kënaqësi sfidën nga Drejtori Rajonal i Bankës Gjermane për Zhvillim KfW, z. René Eschemann ku me këtë rast në kopshtin e ndërtesës qendrore të KOSTT mbolli një pemë lajthie.

Në këtë vazhdë, z. Shala duke iu uruar suksese, nominoj Drejtorin Menaxhues të KEK z, Njazi Thaqi, Drejtorin Menaxhues të KEDS z. Alper Erbas dhe u.d Kryesues i Bordit të ZRRE z. Arsim Janova për sfidën e radhës!

Plant a Tree Challenge Kosovo 1
Plant a Tree Challenge Kosovo 2
Plant a Tree Challenge Kosovo 3