29 Nëntor 2018 - Shkaktohet lidhje e shkurtër në fushën e transformatorit TR2 në NS 110/35/10 kV Prishtina 1

Sot me 29 Nëntor 2018, në ora 11:36, është shkaktuar lidhje e shkurtë në fushën e largpërçuesit 35kV- Fushë Kosova, aset i KEDS, e cila ka shkaktuar rënien e transformatorit energjetik TR 2 (110/35kV) në Nënstacionin 110/35/10 kV Prishtina 1.
Si pasojë e kësaj, konsumatorët që furnizohen nga transformatori T2 kanë mbetur pa furnizim me energji elektrike për 1 orë e 32 minuta, ndërsa nga transformatori T1 ana 10 kV kanë mbetur pa energji elektrike për 12 minuta dhe ana 35 kV kanë mbetur pa energji elektrike për 38 minuta. Transformatori T2 ana 110 kV është kyç në ora 13:05, ndërsa ana 35 kV është kyç në ora 13:08.
Ekipet e mirëmbajtjes të KOSTT sh.a dhe KEDS bashkërisht kanë dalë në terren, me ç’rast ekipet e KEDS kanë punuar në eliminimin e defektit në daljen 35kV- Fushë Kosova.