6 Qershor 2018 - Komunikimi në formë elektronike me KOSTT sh.a

Të nderuar,

Ju njoftojmë që në drejtim të masave për rritjen e nivelit të sigurisë kibernetike, menaxhmenti i lartë i KOSTT sh.a ka marrë vendim që çdo komunikim në formë elektronike nga e-mail adresat private (domain-ët jozyrtar) të refuzohet automatikisht nga sistemi i teknologjisë informative të KOSTT sh.a.

Në ndërlidhje me këtë, ju lutemi që për çdo kërkesë tuajën apo komunikim me KOSTT sh.a të na drejtoheni nga e-mail adresat tuaja zyrtare, sepse çdo e-mail nga adresat private duke filluar nga data 20 qershor 2018, do të bllokohet automatikisht nga sistemit i teknologjisë informative në KOSTT dhe nuk do të arrijë në Zyrën për Komunikim dhe Relacione me Publikun.

Ju falënderojmë në mirëkuptim.
Sinqerisht,
Zyra për Komunikim dhe Relacione me Publikun
KOSTT sh.a
www.kostt.com