28 Korrik 2017 - Punime në kuadër të projektit për instalimin e transformatorit TR2 në NS 110/10kV Burim (Istog) dhe në NS 110/10 (20)kV Skenderaj

Njoftohen qytetarët, që në kuadër të projektit të KOSTT sh.a “Furnizimi dhe Instalimi i transformatorit TR2, 40MVA në NS 110/10 kV Burim (Istog) dhe TR2 40 MVA në NS 110/10(20)kV Skenderaj”, me datë 30 Korrik 2017 ( E Dielë), do të realizohen punime sipas këtij orari:

  • nga ora 10:00 deri në ora 10:30 do të bëhet shkyçja e Nënstacionit 110/10 kV Burimi. Gjatë kësaj kohe, qytetarët/institucionet që furnizohen nga NS Burimi (Istog) do të mbesin pa furnizim me energji elektrike. (Parashikohet 9MWh/h)
  • nga ora 07:00 deri në ora 07:30 do të bëhet shkyçja e Nënstacionit 110/10 kV Skenderaj. Gjatë kësaj kohe, qytetarët/institucionet që furnizohen nga NS Skenderaj do të mbesin pa furnizim me energji elektrike. (Parashikohet 10MWh/h)

Shkyçjet janë të domosdoshme për të krijuar kushte të sigurisë në punë gjatë përgatitjeve për montimin e transformatorëve të ri TR2 në këto dy Nënstacione.
Implementimi i këtij projekti të KOSTT sh.a do të ndikojë në rritjen e stabilitetit dhe sigurisë së furnizimit me energji elektrike nga aspekti i transmisionit.
KOSTT sh.a kërkon mirëkuptim nga qytetarët gjatë implementimit të projektit.