Komunikata për media

6 Prill 2018 - Punime në kuadër të projektit në NS 110/10 kV Prishtina 2

Me qëllim të krijimit të kushteve të sigurisë në punë për te mundësuar punimet në kuadër të projektit “Ndërrimi i mbulesës së kulimit në NS 110/10kV Prishtina 2” në Nënstacionin 110/10 kV Prishtina 2, me datë 08 Prill 2018 (E Diel), nga ora 09:00 deri në orën 09:15 dhe nga ora 17:00 deri në orën 17:15 do të bëhet shkyçja e nënstacionit në fjalë.

Më shumë...

30 Mars 2018 - Punime në kuadër të projektit në NS 110/35/10 kV Prishtina

Me qëllim të krijimit të kushteve të sigurisë në punë për te mundësuar punimet për kontrollimin e grupeve matëse në kufirin në mes të KOSTT/KEDS (OSSH) në Nënstacionin NS 110/35/10 kV Prishtina 1, me datë 01 Prill 2018 (E Diel), nga ora 10:00 deri në orën 14:00 do të bëhet shkyçja e transformatorit energjetik T1 (110/35/10 kV).
Gjatë kohës së lartcekur, qytetarët/institucionet që furnizohen nga ana 10 kV do të mbesin pa furnizim me energji elektrike (parashikohen redukime 15MW), ndërsa një pjesë e qytetarëve/institucioneve që furnizohen nga ana 35 kV do të mbesin pa furnizim me energji elektrike dy here nga 5 minuta nga ora 10:00 deri në ora 10:05 si dhe nga ora 14:00 deri ne ora 14:05 (në të dyja rastet redukimi i parashikuar është 18 MW).
Me implementimin e këtij projekti janë modernizuar pikat matëse në kufi me rrjetin e Operatorit të Shpërndarjes (KEDS), si dhe është ngrit saktësia e matjeve komerciale si dhe besueshmëria e sistemit të matjeve.
KOSTT sh.a kërkon mirëkuptim nga qytetarët gjatë implementimit të punimeve në kuadër të këtij projekti të KOSTT sh.a

30 Mars 2018 - Intervenim i domosdoshëm në Nënstacionin NS 110/35/10 kV Viti

Njoftohen qytetarët që me qëllim të krijimit të kushteve të sigurisë në punë, me datë 31 Mars 2018 (E Shtunë) nga ora 09:00 deri në 13:30 do të bëhet shkyçja e transformatorit energjetik TR1 në Nënstacionin NS 110/35/10 kV Viti.
Qytetarët/institucionet që furnizohen nga ana 35 kV Lladova, do të mbesin pa furnizim me energji elektrike për 5 minuta (parashikohet 4 MW), gjatë bartjes së konsumit në NS Gjilani 1 (nga ora 09:30-09:35).
Shkyçja është e nevojshme për të mundësuar intervenimin e domosdoshëm për shkak të sanimit të rrjedhjes së vajit në anën 35kV.
Punimet në fjalë, do të ndikojnë në rritjen e sigurisë dhe besueshmërisë së operimit të Sistemit Transmetues të Republikës së Kosovës.
KOSTT sh.a kërkon mirëkuptim nga qytetarët e afektuar nga ky intervenim.

23 Mars 2018 - Rrezikohet shkyçja e Kosovës/KOSTT nga sistemi interkonektiv evropian në rast të mosbalancimit të Sistemit Elektroenergjetik

KOSTT sh.a është shumë e shqetësuar me situatën e krijuar energjetike në Kosovë. Bazuar në kërkesën e sotme të Zyrës së Rregullatorit të Energjisë, KOSTT sh.a i ka dhënë instruksione Qendërs Nacionale Dispeçerike që të mos lëshojë instruksione të mëtejme për reduktime të energjisë elektrike në Kosovë.

KOSTT sh.a njofton opinionin e gjerë dhe të gjithe konsumatorët e energjisë elektrike se instruksionet e dhëna në ditët e fundit për reduktimet e konsumit të energjisë elektrike janë bërë si pasojë e mungesës se energjisë elektrike të brendshme (kryesisht për shkak të rënies së njësive gjeneruese të KEK-ut për shkaqe teknike, si dhe energjisë së pamjaftueshme siguruar nga furnizuesi KESCO). Me këtë rast KOSTT për te balancuar sistemin elektroenergjetik, konform përgjegjësive të veta, i ka dhënë instruksione KESCO për shkyçje të konsumit si masë e fundit e veprimit (blerje te energjisë për balancim nga konsumatori, me çmim 100 EUR/MWh).

Më shumë...

22 Mars 2018 - Menaxhmenti dhe Bordi i KOSTT pritën në takim Komisionin Parlamentar për Zhvillim Ekonomik si dhe përfaqësues të KDI

Menaxhmenti i KOSTT sh.a në krye me Kryeshefin Ekzekutiv z.Ilir Shala si dhe anëtarët e Bordit të KOSTT, pritën në takim kryetaren e Komisionit për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti, Industri dhe Zhvillim Rajonal të Kuvendit të Republikës së Kosovës znj. Sala Berisha-Shala dhe anëtaren e Komisionit znj.Mimoza Kusari-Lila, si dhe përfaqësues të Institutit Demokratik të Kosovës (KDI).

Më shumë...

8 Mars 2018 - Njoftim rreth devijimit të frekuencës në Sistemin Elektroenergjetik të Evropës Kontinentale

Përkundër që KOSTT ka plotësuar të gjitha parakushtet teknike dhe operative në pajtim me kërkesat e ENTSO-E për të funksionuar si bllok/zonë rregulluese në bazë të Marrëveshjes për Kyçje (Connection Agreement) e cila u nënshkrua me 1 tetor 2015 në mes të KOSTT dhe ENTSO-E, kjo Marrëveshje ende nuk ka hy në fuqi për shkak të obstruksioneve të vazhdueshme të Serbisë në implementimin e obligimeve që rrjedhin nga Marrëveshja për Energji ndërmjet Kosovës dhe Serbisë (Dialogu i Brukselit).

Situata e krijuar me devijimin e frekuencës së Sistemin Elektroenergjetik të Evropës Kontinentale, është edhe si pasojë e mos-implementimit të Marrëveshjes për Kyçje KOSTT-ENTSO-E nga ana e EMS (Operatori i Sistemit të Transmisionit të Serbisë) si pasojë e mos implementimit të së cilës KOSTT ka dëme financiare. Marrëveshjen për Kyçje KOSTT/ENTSO-E e ka nënshkruar edhe vet EMS së bashku me 29 OST të tjera evropiane.

Më shumë...

23 Shkurt 2018 - Punime në kuadër të projektit “Zhvillimi i Sistemit Transmetues, LOT 1- Nënstacionet”, NS 110/35/10 kV Theranda

Për të mundësuar kushte të sigurisë në punë për realizimin e punimeve në kuadër të projektit të KOSTT sh.a “Zhvillimi i Sistemit Transmetues, LOT 1 – Nënstacionet” me datë 24 shkurt 2018 (E Shtunë) nga ora 10:00 deri në 16:00 do të bëhet shkyçja e transformatorit energjetik T1 (110/10kV) në Nënstacionin 110/35/10 kV Theranda si dhe shkyçja e linjës nr. 179/3 që lidhë nënstacionet NS Theranda me NS Prizren 3. Punimet e lartëcekura kanë qenë të parapara të realizohen me datë 11 shkurt 2018, por për shkak të kushteve të papërshtatshme atmosferike nuk kanë mundur të realizohen.

Më shumë...

9 Shkurt 2018 - Punime në kuadër të projektit “Zhvillimi i Sistemit Transmetues, LOT 1- Nënstacionet”, NS 110/35/10 kV Theranda

Për të mundësuar kushte të sigurisë në punë për realizimin e punimeve në kuadër të projektit të KOSTT sh.a “Zhvillimi i Sistemit Transmetues, LOT 1 – Nënstacionet” me datë 11 shkurt 2018 (E Dielë) nga ora 10:00 deri në 16:00 do të bëhet shkyçja e transformatorit energjetik T1 (110/10kV) në Nënstacionin 110/35/10 kV Theranda si dhe shkyçja e linjës së tensionit të lartë 110 kV nr. 179/3 që lidhë nënstacionet NS Theranda me NS Prizren 3.

Më shumë...

7 shkurt 2018 - Menaxhmenti i lartë i KOSTT priti në takim Ambasadorin e Republikës së Shqipërisë në Kosovë z.Qemal Minxhozi

U.D Kryeshefi Ekzekutiv i KOSTT z.Kadri Kadriu me bashkëpunëtorë pritën në takim Ambasadorin e Republikës së Shqipërisë në Kosovë z.Qemal Minxhozi.

Në takim u diskutua rreth bashkëpunimit të frytshëm në sektorin e energjisë në mes të Kosovës dhe Shqipërisë, progresit në krijimin e tregut të përbashkët të energjisë elektrike si dhe procesit të themelimit të bursës shqiptare të energjisë (APEX) ku Kosova përmes KOSTT do të jetë aksionare.

Në kuadër të takimit, në veçanti u diskutua rreth sfidave në drejtim të fillimit të implementimit të Marrëveshjes së Kyçjes KOSTT-ENTSO-E me të cilën është e ndërlidhur edhe vënia në operim e linjës së re interkonektive 400 kV Kosovë-Shqipëri projekt kapital i cili u bashkëfinancua me Qeverinë Gjermane përmes Bankës Gjermane për Zhvillim (KfW).

Ambasadori Minxhozi si dhe u.d.Kryeshefi Ekzekutiv i KOSTT z.Kadriu shprehën shqetësimin e tyre për bllokimin e vënies në funksion të linjës 400 kV Kosovë-Shqipëri tashmë 1 vit e gjysmë nga inaugurimi i projektit, si dhe u pajtuan që është e nevojshme zgjidhja e këtij ngërçi i cili do të mundësone valorizimin e këtij projekti kapital me interes si për sigurinë e furnizimit me energji elektrike ashtu dhe për sigurinë dhe besueshmërinë e sistemeve elektroenergjetike të Kosovës, Shqipërisë dhe rajonit në përgjithësi.  

IMG 7221 1

IMG 7210 2

KOSTT

{jathumbnail}

2 Shkurt 2018 - Punime në kuadër të projektit “Zhvillimi i Sistemit Transmetues, LOT 1- Nënstacionet”, NS 110/35/10 kV Theranda

Për të mundësuar kushte të sigurisë në punë për realizimin e punimeve në kuadër të projektit të KOSTT sh.a “Zhvillimi i Sistemit Transmetues, LOT 1 – Nënstacionet” me datë 3 shkurt 2018 (E Shtunë) nga ora 10:00 deri në 16:00 do të bëhet shkyçja e Nënstacionit 110/35/10 kV Theranda.
Gjatë kësaj kohe, qytetarët/institucionet që furnizohen nga NS Theranda do të mbesin pa furnizim me energji elektrike (parashikohet 18 MW).

Më shumë...

Faqja 10 nga 63