Komunikata për media

8 Mars 2018 - Njoftim rreth devijimit të frekuencës në Sistemin Elektroenergjetik të Evropës Kontinentale

Përkundër që KOSTT ka plotësuar të gjitha parakushtet teknike dhe operative në pajtim me kërkesat e ENTSO-E për të funksionuar si bllok/zonë rregulluese në bazë të Marrëveshjes për Kyçje (Connection Agreement) e cila u nënshkrua me 1 tetor 2015 në mes të KOSTT dhe ENTSO-E, kjo Marrëveshje ende nuk ka hy në fuqi për shkak të obstruksioneve të vazhdueshme të Serbisë në implementimin e obligimeve që rrjedhin nga Marrëveshja për Energji ndërmjet Kosovës dhe Serbisë (Dialogu i Brukselit).

Situata e krijuar me devijimin e frekuencës së Sistemin Elektroenergjetik të Evropës Kontinentale, është edhe si pasojë e mos-implementimit të Marrëveshjes për Kyçje KOSTT-ENTSO-E nga ana e EMS (Operatori i Sistemit të Transmisionit të Serbisë) si pasojë e mos implementimit të së cilës KOSTT ka dëme financiare. Marrëveshjen për Kyçje KOSTT/ENTSO-E e ka nënshkruar edhe vet EMS së bashku me 29 OST të tjera evropiane.

Më shumë...

23 Shkurt 2018 - Punime në kuadër të projektit “Zhvillimi i Sistemit Transmetues, LOT 1- Nënstacionet”, NS 110/35/10 kV Theranda

Për të mundësuar kushte të sigurisë në punë për realizimin e punimeve në kuadër të projektit të KOSTT sh.a “Zhvillimi i Sistemit Transmetues, LOT 1 – Nënstacionet” me datë 24 shkurt 2018 (E Shtunë) nga ora 10:00 deri në 16:00 do të bëhet shkyçja e transformatorit energjetik T1 (110/10kV) në Nënstacionin 110/35/10 kV Theranda si dhe shkyçja e linjës nr. 179/3 që lidhë nënstacionet NS Theranda me NS Prizren 3. Punimet e lartëcekura kanë qenë të parapara të realizohen me datë 11 shkurt 2018, por për shkak të kushteve të papërshtatshme atmosferike nuk kanë mundur të realizohen.

Më shumë...

9 Shkurt 2018 - Punime në kuadër të projektit “Zhvillimi i Sistemit Transmetues, LOT 1- Nënstacionet”, NS 110/35/10 kV Theranda

Për të mundësuar kushte të sigurisë në punë për realizimin e punimeve në kuadër të projektit të KOSTT sh.a “Zhvillimi i Sistemit Transmetues, LOT 1 – Nënstacionet” me datë 11 shkurt 2018 (E Dielë) nga ora 10:00 deri në 16:00 do të bëhet shkyçja e transformatorit energjetik T1 (110/10kV) në Nënstacionin 110/35/10 kV Theranda si dhe shkyçja e linjës së tensionit të lartë 110 kV nr. 179/3 që lidhë nënstacionet NS Theranda me NS Prizren 3.

Më shumë...

7 shkurt 2018 - Menaxhmenti i lartë i KOSTT priti në takim Ambasadorin e Republikës së Shqipërisë në Kosovë z.Qemal Minxhozi

U.D Kryeshefi Ekzekutiv i KOSTT z.Kadri Kadriu me bashkëpunëtorë pritën në takim Ambasadorin e Republikës së Shqipërisë në Kosovë z.Qemal Minxhozi.

Në takim u diskutua rreth bashkëpunimit të frytshëm në sektorin e energjisë në mes të Kosovës dhe Shqipërisë, progresit në krijimin e tregut të përbashkët të energjisë elektrike si dhe procesit të themelimit të bursës shqiptare të energjisë (APEX) ku Kosova përmes KOSTT do të jetë aksionare.

Në kuadër të takimit, në veçanti u diskutua rreth sfidave në drejtim të fillimit të implementimit të Marrëveshjes së Kyçjes KOSTT-ENTSO-E me të cilën është e ndërlidhur edhe vënia në operim e linjës së re interkonektive 400 kV Kosovë-Shqipëri projekt kapital i cili u bashkëfinancua me Qeverinë Gjermane përmes Bankës Gjermane për Zhvillim (KfW).

Ambasadori Minxhozi si dhe u.d.Kryeshefi Ekzekutiv i KOSTT z.Kadriu shprehën shqetësimin e tyre për bllokimin e vënies në funksion të linjës 400 kV Kosovë-Shqipëri tashmë 1 vit e gjysmë nga inaugurimi i projektit, si dhe u pajtuan që është e nevojshme zgjidhja e këtij ngërçi i cili do të mundësone valorizimin e këtij projekti kapital me interes si për sigurinë e furnizimit me energji elektrike ashtu dhe për sigurinë dhe besueshmërinë e sistemeve elektroenergjetike të Kosovës, Shqipërisë dhe rajonit në përgjithësi.  

IMG 7221 1

IMG 7210 2

KOSTT

{jathumbnail}

2 Shkurt 2018 - Punime në kuadër të projektit “Zhvillimi i Sistemit Transmetues, LOT 1- Nënstacionet”, NS 110/35/10 kV Theranda

Për të mundësuar kushte të sigurisë në punë për realizimin e punimeve në kuadër të projektit të KOSTT sh.a “Zhvillimi i Sistemit Transmetues, LOT 1 – Nënstacionet” me datë 3 shkurt 2018 (E Shtunë) nga ora 10:00 deri në 16:00 do të bëhet shkyçja e Nënstacionit 110/35/10 kV Theranda.
Gjatë kësaj kohe, qytetarët/institucionet që furnizohen nga NS Theranda do të mbesin pa furnizim me energji elektrike (parashikohet 18 MW).

Më shumë...

26 Janar 2018 - Intervenim i domosdoshëm në Nënstacionin NS 110/35/10 kV Ferizaj 1

Njoftohen qytetarët që me qëllim të krijimit të kushteve të sigurisë në punë, sot me datë 26 Janar 2018 (E Premtë) nga ora 11:00 deri në 12:00 do të bëhet shkyçja e transformatorit energjetik TR1 në Nënstacionin NS 110/35/10 kV Ferizaj 1, ndërsa nga ora 12:00 deri në 13:00 do të bëhet shkyçja e transformatorit TR2. Gjatë këtyre intervaleve kohore, transformatori TR3 mbetet në punë.

Më shumë...

25 Janar 2018 - Mbahet Dëgjim Publik për projektet e KOSTT sh.a në Therandë, Graçanicë dhe Fushë Kosovë

Nën organizimin e Operatorit të Sistemit, Transmisionit dhe Tregut të energjisë elektrike të Kosovës (KOSTT sh.a) dhe Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, vazhduan të mbahen Dëgjime Publike, për shpronësim për interes publik të pronave të paluajtshme të cilat preken nga realizimi i projekteve në kuadër të projektit për Zhvillimin e Sistemit Transmetues të Energjisë Elektrike të Republikës së Kosovës : LOT 3- Largpërçuesit dhe kabllot transmetuese.

Më shumë...

25 Janar 2018 - Intervenim i domosdoshëm në Nënstacionin NS 110/35/10 kV Theranda

Njoftohen qytetarët që me qëllim të krijimit të kushteve të sigurisë në punë, me datë 27 Janar 2018 (E Shtunë) nga ora 08:00 deri në 10:00 do të bëhet shkyçja e transformatorit energjetik TR1 (110/10 kV) në Nënstacionin 110/35/10 kV Theranda. Shkyçja është e nevojshme për të mundësuar intervenimin e domosdoshëm për eliminimin e kontakteve jo korrekte në anën 10 kV.

Më shumë...

23 Janar 2018 - Mbahet Dëgjim Publik për projektet e KOSTT sh.a në Drenas dhe Rahovec

Me datë 22 dhe 23 Janar 2018, nën organizimin e Operatorit të Sistemit, Transmisionit dhe Tregut të energjisë elektrike të Kosovës (KOSTT sh.a) dhe Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, u mbajtën Dëgjime Publike në Komunën e Drenasit si dhe në Komunen e Rahovecit, për shpronësim për interes publik të pronave të paluajtshme të cilat preken nga realizimi i projekteve në kuadër të projektit për Zhvillimin e Sistemit Transmetues të Energjisë Elektrike të Republikës së Kosovës : LOT 3- Largpërçuesit dhe kabllot transmetuese.

Më shumë...

12 Janar 2018 - u.d Kryeshefi Ekzekutiv i KOSTT priti në takim Kryetarin e Dragashit

u.d Kryeshefi Ekzekutiv i KOSTT z.Kadri Kadriu me bashkëpunëtorë, priti sot në takim Kryetarin e Komunës së Dragashit z.Shaban Shabani, me të cilin bisedoi rreth gjendjes së rrjetit transmetues në rajonin e Dragashit si dhe planeve për zgjerim në këtë rajon.
z.Kadriu e njoftoi z.Shabani që KOSTT ka paraparë në Planin Zhvillimor dhe Investiv ndërtimin e Nënstacionit 110 kV në Dragash ku planifikohet që të lidhet edhe një linjë e re interkonektive me Shqipërinë e nivelit të tensionit 110 kV. Ky projekt planifikohet që të realizohet përmes pakos së projekteve në kuadër të fazës VI dhe VII të Zgjerimit të Rrjetit Transmetues në bashkëfinancim me Bankën Gjermane për Zhvillim KfW.
Kryetari i Dragashit u shpreh i interesuar për realizimin e këtij projekti i cili do të ndikoj në krijimin e kushteve për zhvillim të turizmit dhe zhvillim ekonomik për komunën që ai drejton.

{jathumbnail}
ud kshe me ish kryetari i dragashit

Faqja 9 nga 62