Komunikata për media

15 Maj 2018 - Punime në kuadër të planit të mirëmbajtjes në Nënstacionin 110/10 kV Prishtina 7

Njoftohen qytetarët që për shkaqe teknike punimet e parapara në NS 110/10 kV Prishtina 7 me datë 15 Maj 2018, do të realizohen me datë 16 Maj 2018 (E Merkurë). Me qëllim të krijimit të kushteve të sigurisë në punë, nga ora 00:00 deri në ora 00:15, do të bëhet shkyçja e transformatorit energjetik T2 në Nënstacionin 110/10 kV Prishtina 7. Shkyçja bëhet për të mundësuar testimin e mbrojtjeve rele të transformatorit në fjalë.

Më shumë...

14 Maj 2018 - Kryeshefi Ekzekutiv i KOSTT mori pjesë në Forumin Rajonal të OST-ve të Evropës Juglindore

Më 10-12 maj 2018, Kryeshefi Ekzekutiv i KOSTT sh.a z.Ilir Shala dhe Drejtori i Operimit të Sistemit në KOSTT z.Sabri Musiqi, morën pjesë në Forumin Rajonal të Operatorëve të Sistemit të Transmisionit (OST) të Evropës Juglindore që u mbajt në Ohër të Maqedonisë.
Qëllimi i Forumit me moto “Kufijtë të bëhen Ura” i cili u organizua nga MEPSO (Operatori i Sistemit të Transmisionit të Maqedonisë) ishte forcimi i bashkëpunimit rajonal dhe shkëmbimi i përvojave në implementimin e kërkesave dhe obligimeve që dalin nga Rrjeti Evropian i Sistemeve të Transmisionit (ENTSO-E) dhe Komuniteti i Energjisë për Evropën Juglindore.

Më shumë...

14 Maj 2018 - Punime në kuadër të planit të mirëmbajtjes në Nënstacionin 110/10 kV Prishtina 7

Njoftohen qytetarët që me qëllim të krijimit të kushteve të sigurisë në punë, me datë 15 Maj 2018 (E Martë), nga ora 00:00 deri në ora 00:15, do të bëhet shkyçja e transformatorit energjetik T2 në Nënstacionin 110/10 kV Prishtina 7. Shkyçja bëhet për të mundësuar testimin e mbrojteve rele të transformatorit në fjalë.

Më shumë...

8 Maj 2018 - KOSTT mban ligjeratë në kuadër të shënimit të dhjetë vjetorit të marrëdhënieve diplomatike Gjermani-Kosovë

Në kuadër të organizimeve të Ambasadës së Republikës Federale Gjermane në Kosovë me rastin e shënimit të dhjetë vjetorit të marrëdhënieve diplomatike Gjermani-Kosovë, në Bibliotekën Kombëtare në Prishtinë u mbajt ligjerata me temë “Bashkëpunimi Ekonomik dhe Zhvillimor”, ku një nga ligjëruesit ishte zv.Kryeshefi Ekzekutiv i KOSTT z.Kadri Kadriu.

Më shumë...

13 Prill 2018 - Punime në kuadër të projektit “Zhvillimi i Sistemit Transmetues, LOT 1- Nënstacionet”, NS 110/35/10 kV Theranda

Për të mundësuar kushte të sigurisë në punë për realizimin e punimeve në kuadër të projektit të KOSTT sh.a “Zhvillimi i Sistemit Transmetues, LOT 1 – Nënstacionet” me datë 15 prill 2018 (E Dielë) nga ora 09:00 deri në 11:00 do të bëhet shkyçja e transformatorit energjetik T2 (110/35/10kV) në Nënstacionin 110/35/10 kV Theranda.
Gjatë kësaj kohe, qytetarët/institucionet që furnizohen nga ky transformator do të kenë kufizim në furnizim me energji elektrike dy herë nga 10 minuta, nga ora 09:00-09:10 si dhe nga ora 11:00-11:10 (redukimi i parashikuar 8 MW).

Më shumë...

6 Prill 2018 - Punime në kuadër të projektit në NS 110/10 kV Prishtina 2

Me qëllim të krijimit të kushteve të sigurisë në punë për te mundësuar punimet në kuadër të projektit “Ndërrimi i mbulesës së kulimit në NS 110/10kV Prishtina 2” në Nënstacionin 110/10 kV Prishtina 2, me datë 08 Prill 2018 (E Diel), nga ora 09:00 deri në orën 09:15 dhe nga ora 17:00 deri në orën 17:15 do të bëhet shkyçja e nënstacionit në fjalë.

Më shumë...

30 Mars 2018 - Punime në kuadër të projektit në NS 110/35/10 kV Prishtina

Me qëllim të krijimit të kushteve të sigurisë në punë për te mundësuar punimet për kontrollimin e grupeve matëse në kufirin në mes të KOSTT/KEDS (OSSH) në Nënstacionin NS 110/35/10 kV Prishtina 1, me datë 01 Prill 2018 (E Diel), nga ora 10:00 deri në orën 14:00 do të bëhet shkyçja e transformatorit energjetik T1 (110/35/10 kV).
Gjatë kohës së lartcekur, qytetarët/institucionet që furnizohen nga ana 10 kV do të mbesin pa furnizim me energji elektrike (parashikohen redukime 15MW), ndërsa një pjesë e qytetarëve/institucioneve që furnizohen nga ana 35 kV do të mbesin pa furnizim me energji elektrike dy here nga 5 minuta nga ora 10:00 deri në ora 10:05 si dhe nga ora 14:00 deri ne ora 14:05 (në të dyja rastet redukimi i parashikuar është 18 MW).
Me implementimin e këtij projekti janë modernizuar pikat matëse në kufi me rrjetin e Operatorit të Shpërndarjes (KEDS), si dhe është ngrit saktësia e matjeve komerciale si dhe besueshmëria e sistemit të matjeve.
KOSTT sh.a kërkon mirëkuptim nga qytetarët gjatë implementimit të punimeve në kuadër të këtij projekti të KOSTT sh.a

30 Mars 2018 - Intervenim i domosdoshëm në Nënstacionin NS 110/35/10 kV Viti

Njoftohen qytetarët që me qëllim të krijimit të kushteve të sigurisë në punë, me datë 31 Mars 2018 (E Shtunë) nga ora 09:00 deri në 13:30 do të bëhet shkyçja e transformatorit energjetik TR1 në Nënstacionin NS 110/35/10 kV Viti.
Qytetarët/institucionet që furnizohen nga ana 35 kV Lladova, do të mbesin pa furnizim me energji elektrike për 5 minuta (parashikohet 4 MW), gjatë bartjes së konsumit në NS Gjilani 1 (nga ora 09:30-09:35).
Shkyçja është e nevojshme për të mundësuar intervenimin e domosdoshëm për shkak të sanimit të rrjedhjes së vajit në anën 35kV.
Punimet në fjalë, do të ndikojnë në rritjen e sigurisë dhe besueshmërisë së operimit të Sistemit Transmetues të Republikës së Kosovës.
KOSTT sh.a kërkon mirëkuptim nga qytetarët e afektuar nga ky intervenim.

23 Mars 2018 - Rrezikohet shkyçja e Kosovës/KOSTT nga sistemi interkonektiv evropian në rast të mosbalancimit të Sistemit Elektroenergjetik

KOSTT sh.a është shumë e shqetësuar me situatën e krijuar energjetike në Kosovë. Bazuar në kërkesën e sotme të Zyrës së Rregullatorit të Energjisë, KOSTT sh.a i ka dhënë instruksione Qendërs Nacionale Dispeçerike që të mos lëshojë instruksione të mëtejme për reduktime të energjisë elektrike në Kosovë.

KOSTT sh.a njofton opinionin e gjerë dhe të gjithe konsumatorët e energjisë elektrike se instruksionet e dhëna në ditët e fundit për reduktimet e konsumit të energjisë elektrike janë bërë si pasojë e mungesës se energjisë elektrike të brendshme (kryesisht për shkak të rënies së njësive gjeneruese të KEK-ut për shkaqe teknike, si dhe energjisë së pamjaftueshme siguruar nga furnizuesi KESCO). Me këtë rast KOSTT për te balancuar sistemin elektroenergjetik, konform përgjegjësive të veta, i ka dhënë instruksione KESCO për shkyçje të konsumit si masë e fundit e veprimit (blerje te energjisë për balancim nga konsumatori, me çmim 100 EUR/MWh).

Më shumë...

22 Mars 2018 - Menaxhmenti dhe Bordi i KOSTT pritën në takim Komisionin Parlamentar për Zhvillim Ekonomik si dhe përfaqësues të KDI

Menaxhmenti i KOSTT sh.a në krye me Kryeshefin Ekzekutiv z.Ilir Shala si dhe anëtarët e Bordit të KOSTT, pritën në takim kryetaren e Komisionit për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti, Industri dhe Zhvillim Rajonal të Kuvendit të Republikës së Kosovës znj. Sala Berisha-Shala dhe anëtaren e Komisionit znj.Mimoza Kusari-Lila, si dhe përfaqësues të Institutit Demokratik të Kosovës (KDI).

Më shumë...

Faqja 8 nga 62