Komunikata për media

22 Nëntor 2018 - Punime në kuadër të projekteve zhvillimore ne NS 110/35/10 kV Theranda

Për të mundësuar kushte të sigurisë në punë për realizimin e punimeve në kuadër të projektit të KOSTT sh.a “Zhvillimi i Sistemit Transmetues, LOT 1 – Nënstacionet” dhe ”Instalimi i Grupeve Matëse në kufirin KOSTT/KEDS/OSSH” me datë 23 Nentor 2018 (E Premte), nga ora 10:00 deri në 11:00 do të bëhet shkyçja e njerit seksion të zbarave 10 kV në Nënstacionin 110/35/10 kV Theranda.

Më shumë...

16 Nentor 2018 - Intervenim i domosdoshëm në NS 110/35/10 kV Prizren 1

Njoftohen qytetarët që me qëllim të krijimit të kushteve të sigurisë për punë, me datë 19 Nëntor 2018 (E Hënë), nga ora 10:00 deri në 13:00 do të bëhet shkyçja e transformatorit energjetik T3 në Nënstacionin 110/35/10 kV Prizren 1. Shkyçja është e domosdoshme për të mundësuar sanimin e prishjes në ndërprerësin 110kV të nënstacionit në fjalë.

Më shumë...

12 Nëntor 2018 - Informatë në lidhje me votimin nga ENTSO-E të parimeve operative për ndërprerjen e devijimeve në Evropën Kontinentale

KOSTT dëshiron të informoj opinionin publik rreth deklaratave të ndryshme në media në lidhje me procesin e votimit në ENTSO-E për zgjidhjen e përkohshme të çështjes së devijimeve të paqëllimshme, si pasojë e bllokimit të implementimit të Marrëveshjes së Kyçjes KOSTT-ENTSO-E nga pala serbe (operatori i sistemit të transmetimit të Serbisë – EMS)

Më shumë...

9 Nëntor 2018 - Kryeshefi Ekzekutiv i KOSTT sh.a merr pjesë në Samitin e Dytë të Investimeve Ndërkombëtare dhe Ekspozitën "Hidrocentralet e Ballkanit 2018"

Kryeshefi Ekzekutiv i KOSTT, z. Ilir M. Shala, mori pjesë në Samitin e Dytë të Investimeve Ndërkombëtare dhe Ekspozitën "Hidrocentralet e Ballkanit 2018", në Budva të Malit të Zi, e cila është një platformë e dedikuar për të sjellë së bashku ministra, investitorë të mëdhenj, vendimmarrës të hidrocentraleve kryesore dhe iniciatorë të investimeve, si dhe rregullatorë në përpjekje të bashkërenduar për të zbatuar në mënyrë efikase projektet kyçe për ndërtimin dhe modernizimin e hidrocentraleve në të gjithë rajonin e Ballkanit.

Më shumë...

9 Nëntor 2018 - Punime në kuadër të projektit "Zhvillimi i Sistemit Transmetues, LOT 1 – Nënstacionet në NS 110/35/10 kV Theranda"

Për të mundësuar kushte të sigurisë në punë për realizimin e punimeve në kuadër të projektit të KOSTT sh.a “Zhvillimi i Sistemit Transmetues, LOT 1 – Nënstacionet”, me datë 10 Nëntor (E Shtunë) nga ora 10:00 deri në 16:00 do të bëhet shkyçja e Nënstacionit 110/35/10 kV Theranda.

Më shumë...

9 Nëntor 2018 - Intervenim i domosdoshëm në NS 110/35/10 kV Prishtina 1

Njoftohen qytetarët që me qëllim të krijimit të kushteve të sigurisë për punë, me datë 11 Nentor 2018 (E Dielë), nga ora 10:00 deri në orën 15:00 do të bëhet shkyçja e Nënstacionit 110/35/10 kV Prishtina 1. Shkyçja është e domosdoshme për të mundësuar sanimin e dëfekteve të parqitura në stabilimentet e tensionit të lartë.

Më shumë...

31 Tetor 2018 - Kryeshefi Ekzekutiv i KOSTT pjesë e Konferencës mbi Tranzicionin e Energjisë “Sfidat dhe Mundësitë në Kosovë dhe rajon“

Nën organizim të Green Ballkans Foundation dhe Germanwatch, në Prishtinë u mbajt Konferenca mbi Tranzicionin e Energjisë “Sfidat dhe Mundësitë në Kosovë dhe rajon” ku u diskutua për sfidat, strategjitë e politikave si dhe rrugën drejt një Tranzicioni të Energjisë në Kosovë dhe në rajon. Në konfrencë pjesëmarrës ishin edhe Ministri i Zhvillimit Ekonomik z. Valdrin Lluka, ambasadori i Republikës Federale Gjermane z. Christian Heldt, përfaqësues nga Zyrja e Bashkimit Evropian në krye me z. Ricardo Serri, përfaqësues të Sekretariatit të Komunitetit të Energjisë si dhe akterë të tjerë të sektorit të energjisë vendorë dhe ndërkombëtar.

Më shumë...

31 Tetor 2018 - Kryeshefi Ekzekutiv i KOSTT sh.a merr pjesë në Samitin e Dytë të Investimeve Ndërkombëtare dhe Ekspozitën "Hidrocentralet e Ballkanit 2018"

Kryeshefi Ekzekutiv i KOSTT, z. Ilir M. Shala, mori pjesë në Samitin e Dytë të Investimeve Ndërkombëtare dhe Ekspozitën "Hidrocentralet e Ballkanit 2018", në Budva të Malit të Zi, e cila është një platformë e dedikuar për të sjellë së bashku ministra, investitorë të mëdhenj, vendimmarrës të hidrocentraleve kryesore dhe iniciatorë të investimeve, si dhe rregullatorë në përpjekje të bashkërenduar për të zbatuar në mënyrë efikase projektet kyçe për ndërtimin dhe modernizimin e hidrocentraleve në të gjithë rajonin e Ballkanit.


Ne ditën e dytë, në kuadër të sesionit “Projektet për ndërtimin dhe renovimin e hidrocentraleve në vendet e Ballkanit”, z.Shala mbajti një prezantim me temën “Një perspektivë pse të investosh në Zonën e Kontrollit të Kosovës”, ku prezantoi të arriturat dhe investimet që janë bërë në Sistemin Transmetues të Kosovës për periudhën prej themelimit të KOSTT-it dhe që kanë rezultuar me rritjen e kapaciteteve të brendshme transmetuese, kapaciteteve interkonektive, rritjen e sigurisë, besueshmërisë dhe kualitetit të furnizimit me energji elektrike nga aspekti i transmisionit, Integrimin e Burimeve të Ripërtëritshme në sistemin e transmisionit, Kapacitetet e BRE dhe të dhënat e energjisë dhe rëndësinë e zhvillimit të tregut të energjisë elektrike, si dhe rritjen e performansës së sistemit në përputhje me kërkesat teknike të ENTSO-E.


Si konluzion z. Shala potencoi edhe njëherë se Sistemi Transmetues i Kosovës është në gjendje të akomodojë edhe energjinë e prodhuar nga TC Kosova e Re, me kapacitet 450 MW, por edhe të gjeneratorëve tjerë nga BRE. Ai paraqiti edhe problemin e balansimit të sistemit elektroenergjetik, me futjen në operim të BRE. Po ashtu me theks të posaçëm, nga ky samit, i bëri thirrje institucioneve vendimmarrëse ndërkombëtare për ushtrimin e presionit ndaj palës serbe në implementimin e Marrëveshjes së Kyçjes me ENTSO-E, ku KOSTT bëhet anëtar i barabartë në ENTSO-E dhe Zonë/Bllok Rregullues. Bërja Zonë/Bllok Rregulles është parakusht për lëshimin në operim të Linjës 400 kV, Kosovë – Shqipëri.

30 Tetor 2018 - Intervenim i domosdoshëm në NS 110/35/10 kV Vushtrri 1

Njoftohen qytetarët që me qëllim të krijimit të kushteve të sigurisë për punë, me datë 30 Tetor 2018, nga ora 10:00 deri në 13:00 do të bëhet shkyçja e transformatorit energjetik T1 në Nënstacionin 110/35/10 kV Vushtrri 1. Shkyçja është e domosdoshme për të mundësuar sanimin e prishjes në ndarësin e zbarave 110kV të nënstacionit në fjalë.

Më shumë...

26 Tetor 2018 - Punime në kuadër të projektit "Zhvillimi i Sistemit Transmetues, LOT 1 – Nënstacionet në NS 110/35/10 kV Theranda"

Për të mundësuar kushte të sigurisë në punë për realizimin e punimeve në kuadër të projektit të KOSTT sh.a “Zhvillimi i Sistemit Transmetues, LOT 1 – Nënstacionet”, me date 28 Tetor 2018 (E Diele), nga ora 10:00 deri në 13:00 do të bëhet shkyçja e Nënstacionit 110/35/10 kV Theranda.

Më shumë...

Faqja 8 nga 66