Komunikata për media

26 Prill 2011 - Punime në kuadër të projektit SCADA/EMS

Me 26 prill 2011 duke filluar nga ora 11:00 deri në ora 13:00, KOSTT do të shkyç Transformatorit T1 në NS Prizren 1, për të krijuar kushte për testimin e paisjeve të tij në lidhje me projektin SCADA/EMS. Gjatë kësaj kohe në Prizren do të redukohen 5 MW, sepse Transformatori tjeter (T2) nuk mund ta përballoj ngarkesen.

Më shumë...

21 Prill 2011 - Punime në kuadër të projektit SCADA/EMS

Me 23 prill 2011 duke filluar nga ora 08:00 deri në ora 10:00, KOSTT do të shkyç Transformatorin T2 në NS Prishtina 3, për të krijuar kushte për testimin e paisjeve të tij në lidhje me projektin SCADA/EMS .
Gjatë kësaj kohe do të redukohen 5 MW, sepse Transformatori tjeter ( T1 ) nuk mund ta përballoj ngarkesen .

Më shumë...

20 Prill 2011-Punime në kuadër të projektit SCADA/EMS

Me 21 prill 2011 duke filluar nga ora 09:00 deri në ora 11:00, KOSTT do të shkyç  Transformatorin T1 në NS Gjilani, në mënyrë që ë krijohen kushtet për testimin e paisjeve të transformatorit në lidhje me projektin SCADA/EMS.
Gjatë kësaj kohe në Gjilan do të redukohen 10 MW, sepse Transformatori tjeter nuk mund të përballoj ngarkesen . Gjatë testimit të paisjeve të T2 (11:00 deri në 13:00 ) nuk do të bëhen redukime shtesë.

Më shumë...

19 Prill 2011-Punime në kuadër të projektit SCADA/EMS

Me 19 prill 2011 nga ora 09:00 deri në ora 11:00 , KOSTT-i do të shkyç transformatorin T1 në NS Klina, kurse nga ora 17:00 deri në 19:00 do të shkyçet transformatorit T1 në NS Istog, në mënyrë që të krijohen kushtet për testimin e paisjeve të tyre në lidhje me projektin SCADA/EMS . Gjatë kësaj kohe Klina dhe Istogu do të redukohen nga 10 MW, pasi që të dyja e kanë vetëm nga një Transformator .

Më shumë...

17 Prill 2011 - Punime në kuadër të projektit Shtrirja e Kabllos Optike NS Kosova B – NS Shkup

Me 17 prill 2011 duke filluar nga ora 09:00-15:00 në kuadër të projektit “Shtrirja e Kabllos Optike NS Kosova B – NS Shkup” do shkyçen linjat e tensionit të lartë dhe të mesëm të cilat kryqëzohen me linjën Nr. 420 NS Kosova B – NS Shkupi për të mundësuar instalimin e kabllit fibër optik. (OPGW) në këtë linjë.

Më shumë...

7 Prill 2011 - Punime në kuadër të projektit SCADA/EMS

Me 10 prill 2011 duke filluar nga ora 10:00 deri në ora 14:00, do të bëhet shkyçja e lartëpërçuesit LP 1213  i cili lidh NS Prishtina 4  – NS Lipjan me qëllim të krijimit të kushteve për testimin e pajisjeve komanduese dhe monitoruese në dy pikat e skajshme të këtij sistemi, në NS Prishtina 4 dhe NS Lipjan, si dhe vendosjen e kabllit optik në lartëpërçuesin LP 420 NS Kosova B – NS Shkup në lidhje me projektin SCADA/EMS .

Më shumë...

23 Mars 2011 - Punime në kuadër të projektit SCADA/EMS dhe Telekomi

Me 23 mars 2011 nga ora 15:00 deri në 17:00 do të bëhet shkyçja e transformatorit T2 në Nënstacionin 110/35 kV Lipjan me qëllim të krijimit të kushteve për testimin e pajisjeve komanduese dhe monitoruese në kuadër të projektit të KOSTT për instalimin e sistemit komandues dhe monitorues-SCADA/EMS dhe Telekomi.

Më shumë...

22 Mars 2011 - Punime në kuadër të projektit SCADA/EMS

Me 22 mars 2011 nga ora 09:00 deri në 12:00 do të bëhet shkyçja e largpërçuesit LP 1801, që lidhë  Nënstacionin NS 220/110 kV Kosova A me NS 110/35 kV Palaj me qëllim të krijimit të kushteve për testimin e pajisjeve komanduese dhe monitoruese në dy pikat e skajshme të këtij sistemi, në NS Kosova A dhe NS Palaj, në kuadër të projektit të KOSTT për instalimin e sistemit komandues dhe monitorues-SCADA/EMS dhe Telekomi.

Më shumë...

4 Mars 2011 - KOSTT-it i ndahet mirënjohje për kontributin në shoqëri nga UNDP dhe AMCHAM-Kosovë

Në një ceremoni rasti organizuar me 3 mars 2011 nga Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë dhe Programi për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara, në mesin e tetë  bizneseve të shquara në vend, Operatorit të Sistemit, Transmisionit dhe Tregut të energjisë elektrike të Kosovës-KOSTT, iu nda mirënjohje për përpjekjet e vazhdueshme në promovimin e trashëgimisë kulturore dhe përkrahjen e artistëve të Kosovës.

Certificate_of_appr

Më shumë...

11 Shkurt 2011 - Vendosja e kabllit optik ne Largpërçuesin 110 kV, LP 1139/2

Me datën 13 shkurt 2011, nga ora 06:00 - 09:00 (mëngjes), do të zhvillohen punime për vendosjen e kabllit optik-OPGW në një pjesë të largpercuesit 110 kV, LP 1139/2, që lidhë Nënstacionin (NS) 110/10 kV Prishtina 2 me NS 110/10 kV Prishtina 3.

Për të krijuar kushtet e sigurisë, gjatë kohës sa zgjasin punimet do të ç’kyqen largpërçuesit 110 kV LP 1807 dhe LP 1808 që lidhin NS 220/110 Kosova A me NS 110/10 kV Prishtina 5.

Më shumë...

Faqja 64 nga 65