Komunikata për media

16 Maj 2011 - Punime në kuadër të projektit SCADA/EMS

Me datën 16 maj 2011 me qëllim të krijimit të kushteve për testimin e pajisjeve të transformatorëve në kuadër të projektit SCADA/EMS, nga ora 10:30 deri në 12:00 do të bëhet shkyqja e transformatorit T1 në Nënstacionin 110/35 kV Deçan..

Më shumë...

14 Maj 2011 - Intervenim i domosdoshëm në NS 110/10 kV Theranda

Me 14 maj 2011 (e shtunë), nga ora 10:00 deri në 12:00, ekipet e mirëmbajtjes së KOSTT sh.a do të realizojnë një intervenim të domosdoshëm në fushën e linjës 110 kV LP 179/3 në NS Theranda.

Më shumë...

13 Maj 2011 - Punime në kuadër të projektit SCADA/EMS

Me datën 13 maj 2011 me qëllim të krijimit të kushteve për testimin e pajisjeve të transformatorëve në kuadër të projektit SCADA/EMS, nga ora 10:00 deri në 11:30 do të bëhet shkyqja e transformatorit T1 në Nënstacionin 110/10 kV Klinë.

Gjatë kësaj kohe do të ketë redukime në furnizim me energji elektrike për 10 MW pasi që NS Klina posedon një transformatorë energjetik.

Më shumë...

12 Maj 2011 - Punime në kuadër të projektit SCADA/EMS

Me datën 12 maj 2011 me qëllim të krijimit të kushteve për testimin e pajisjeve të transformatorëve në kuadër të projektit SCADA/EMS, nga ora 10:00 deri në 11:30 do të bëhet shkyqja e transformatorit T1 në Nënstacionin 110/35 kV Ferizaj.

Gjatë kësaj kohe do të ketë kufizime në furnizim me energji elektrike për 15 MW.

Më shumë...

4 Maj 2011 - Qeveria Gjermane përkrah zhvillimin e Sistemit të Transmisionit të Republikës së Kosovës

Sot me 4 maj 2011, në një ceremoni solemne në Nënstacionin 400/220 kV Kosova B në Kastriot, Kryeministri i Republikës së Kosovës z.Hashim Thaçi dhe Ministri për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim i Republikës Federale të Gjermanisë, z.Dirk Niebel vunë gurthemelin në pikënisjen e linjës interkonektive 400 kV Kosovë-Shqipëri. 

Projekti për ndërtimin e linjës interkonektive 400 kV Kosovë-Shqipëri është projekti i dytë kapital në Sistemin e Transmisionit të Republikës së Kosovës, i cili financohet nga Qeveria Gjermane përmes Bankës për Zhvillim-KfW, pas Paket Projektit Peja 3 i cili u bashkëfinancua nga Qeveria Gjermane dhe Qeveria e Kosovës.

Më shumë...

30 Prill 2011 - Punime në kuadër të projektit SCADA/EMS

Me datën 30 prill 2011 me qëllim të krijimit të kushteve për testimin e pajisjeve të transformatorëve në kuadër të projektit SCADA/EMS, nga ora 09:00 deri në 11:00 do të bëhet shkyqja e transformatorit T1 në Nënstacionin 110/35 kV Prishtina 1, kurse nga ora 11:00 deri në 13:00 shkyqja e transformatorit T2.

Më shumë...

26 Prill 2011 - Punime në kuadër të projektit SCADA/EMS

Me 26 prill 2011 duke filluar nga ora 11:00 deri në ora 13:00, KOSTT do të shkyç Transformatorit T1 në NS Prizren 1, për të krijuar kushte për testimin e paisjeve të tij në lidhje me projektin SCADA/EMS. Gjatë kësaj kohe në Prizren do të redukohen 5 MW, sepse Transformatori tjeter (T2) nuk mund ta përballoj ngarkesen.

Më shumë...

21 Prill 2011 - Punime në kuadër të projektit SCADA/EMS

Me 23 prill 2011 duke filluar nga ora 08:00 deri në ora 10:00, KOSTT do të shkyç Transformatorin T2 në NS Prishtina 3, për të krijuar kushte për testimin e paisjeve të tij në lidhje me projektin SCADA/EMS .
Gjatë kësaj kohe do të redukohen 5 MW, sepse Transformatori tjeter ( T1 ) nuk mund ta përballoj ngarkesen .

Më shumë...

20 Prill 2011-Punime në kuadër të projektit SCADA/EMS

Me 21 prill 2011 duke filluar nga ora 09:00 deri në ora 11:00, KOSTT do të shkyç  Transformatorin T1 në NS Gjilani, në mënyrë që ë krijohen kushtet për testimin e paisjeve të transformatorit në lidhje me projektin SCADA/EMS.
Gjatë kësaj kohe në Gjilan do të redukohen 10 MW, sepse Transformatori tjeter nuk mund të përballoj ngarkesen . Gjatë testimit të paisjeve të T2 (11:00 deri në 13:00 ) nuk do të bëhen redukime shtesë.

Më shumë...

19 Prill 2011-Punime në kuadër të projektit SCADA/EMS

Me 19 prill 2011 nga ora 09:00 deri në ora 11:00 , KOSTT-i do të shkyç transformatorin T1 në NS Klina, kurse nga ora 17:00 deri në 19:00 do të shkyçet transformatorit T1 në NS Istog, në mënyrë që të krijohen kushtet për testimin e paisjeve të tyre në lidhje me projektin SCADA/EMS . Gjatë kësaj kohe Klina dhe Istogu do të redukohen nga 10 MW, pasi që të dyja e kanë vetëm nga një Transformator .

Më shumë...

Faqja 63 nga 64