Komunikata për media

17 Prill 2011 - Punime në kuadër të projektit Shtrirja e Kabllos Optike NS Kosova B – NS Shkup

Me 17 prill 2011 duke filluar nga ora 09:00-15:00 në kuadër të projektit “Shtrirja e Kabllos Optike NS Kosova B – NS Shkup” do shkyçen linjat e tensionit të lartë dhe të mesëm të cilat kryqëzohen me linjën Nr. 420 NS Kosova B – NS Shkupi për të mundësuar instalimin e kabllit fibër optik. (OPGW) në këtë linjë.

Më shumë...

7 Prill 2011 - Punime në kuadër të projektit SCADA/EMS

Me 10 prill 2011 duke filluar nga ora 10:00 deri në ora 14:00, do të bëhet shkyçja e lartëpërçuesit LP 1213  i cili lidh NS Prishtina 4  – NS Lipjan me qëllim të krijimit të kushteve për testimin e pajisjeve komanduese dhe monitoruese në dy pikat e skajshme të këtij sistemi, në NS Prishtina 4 dhe NS Lipjan, si dhe vendosjen e kabllit optik në lartëpërçuesin LP 420 NS Kosova B – NS Shkup në lidhje me projektin SCADA/EMS .

Më shumë...

23 Mars 2011 - Punime në kuadër të projektit SCADA/EMS dhe Telekomi

Me 23 mars 2011 nga ora 15:00 deri në 17:00 do të bëhet shkyçja e transformatorit T2 në Nënstacionin 110/35 kV Lipjan me qëllim të krijimit të kushteve për testimin e pajisjeve komanduese dhe monitoruese në kuadër të projektit të KOSTT për instalimin e sistemit komandues dhe monitorues-SCADA/EMS dhe Telekomi.

Më shumë...

22 Mars 2011 - Punime në kuadër të projektit SCADA/EMS

Me 22 mars 2011 nga ora 09:00 deri në 12:00 do të bëhet shkyçja e largpërçuesit LP 1801, që lidhë  Nënstacionin NS 220/110 kV Kosova A me NS 110/35 kV Palaj me qëllim të krijimit të kushteve për testimin e pajisjeve komanduese dhe monitoruese në dy pikat e skajshme të këtij sistemi, në NS Kosova A dhe NS Palaj, në kuadër të projektit të KOSTT për instalimin e sistemit komandues dhe monitorues-SCADA/EMS dhe Telekomi.

Më shumë...

4 Mars 2011 - KOSTT-it i ndahet mirënjohje për kontributin në shoqëri nga UNDP dhe AMCHAM-Kosovë

Në një ceremoni rasti organizuar me 3 mars 2011 nga Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë dhe Programi për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara, në mesin e tetë  bizneseve të shquara në vend, Operatorit të Sistemit, Transmisionit dhe Tregut të energjisë elektrike të Kosovës-KOSTT, iu nda mirënjohje për përpjekjet e vazhdueshme në promovimin e trashëgimisë kulturore dhe përkrahjen e artistëve të Kosovës.

Certificate_of_appr

Më shumë...

11 Shkurt 2011 - Vendosja e kabllit optik ne Largpërçuesin 110 kV, LP 1139/2

Me datën 13 shkurt 2011, nga ora 06:00 - 09:00 (mëngjes), do të zhvillohen punime për vendosjen e kabllit optik-OPGW në një pjesë të largpercuesit 110 kV, LP 1139/2, që lidhë Nënstacionin (NS) 110/10 kV Prishtina 2 me NS 110/10 kV Prishtina 3.

Për të krijuar kushtet e sigurisë, gjatë kohës sa zgjasin punimet do të ç’kyqen largpërçuesit 110 kV LP 1807 dhe LP 1808 që lidhin NS 220/110 Kosova A me NS 110/10 kV Prishtina 5.

Më shumë...

4 Shkurt 2011 - KOSTT sh.a kontribuon në promovimin e vlerave të mirëfillta të artit vendor

Operatori i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut të energjisë elektrike të Kosovës në kontekst të Përgjegjësisë Shoqërore të Korporatës, buxhetin e ndarë për materialet reprezentative të kompanisë e ka angazhuar në promovimin e kulturës së vendit përmes afirmimit të artistëve të shquar, në tri segmente: art pamor, film dhe muzikë. 

Në ftesën që Kryeshefi Ekzekutiv i KOSTT z.Fadil Ismajli i drejtoi artistëve ndër të tjera theksoi “Në mesin e përkushtimit tonë, si kompani publike që jemi ndër të tjera na bën që ti kushtojmë kujdes të veçantë Përgjegjësisë Shoqërore të Korporatës duke kontribuar sado pak në zhvillimin e qëndrueshëm të rrethit ku jetojmë. Diversiteti, kreativiteti dhe trashëgimia kulturore e vendit janë vlera që ne i çmojmë, dhe qëllimi ynë është që ti promovojmë vlerat e Kosovës, sepse edhe ne jemi pjesë e saj.”

Më shumë...

KOSTT sh.a-Kompania e parë publike në vend që çertifikohet me Standardin ISO 9001:2008

 

Pas një angazhimi të përgjithshëm për vendosjen dhe zbatimin e Sistemit të Menaxhimit të Cilësisë, Operatori i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut të energjisë elektrike të Kosovës-KOSTT sh.a u çertifikua me Standardin ISO 9001:2008, nga kompania prestigjioze globale Bureau Veritas me seli në Paris.
Pas auditimit të jashtëm të sistemit të menaxhimit të organizatës nga ana e Bureau Veritas, është vërtetuar konformiteti me kërkesat e Standardit dhe me këtë KOSTT sh.a bëhet kompania e parë publike në Kosovë e cila çertifikohet me Standardin ISO 9001:2008.

Më shumë...

Faqja 63 nga 63