Komunikata për media

5 Tetor 2018 - Punime në kuadër të projekteve zhvillimore në NS 110/35/10 kV Theranda

Për të mundësuar kushte të sigurisë në punë për realizimin e punimeve në kuadër të projektit të KOSTT sh.a “Zhvillimi i Sistemit Transmetues, LOT 1 – Nënstacionet” dhe ”Instalimi i Grupeve Matëse në kufirin KOSTT/KEDS/OSSH” me datë 07 Tetor 2018 (E Dielë), nga ora 10:00 deri në 13:00 do të bëhet shkyçja e transformatorit energjetik T1 në Nënstacionin 110/35/10 kV Theranda.

Më shumë...

5 Tetor 2018 -Remont i planifikuar vjetor i linjës 110 kV, LP 1809 që lidhë NS 110/35/10(20) kV Rahoveci me NS 220/110 kV Prizreni 2

Për të mundësuar punimet për realizimin e remontit të planifikuar vjetor të linjës 110 kV, LP 1809 që lidhë NS 110/35/10 kV Rahoveci me NS 220/110 kV Prizreni 2, me datë 06 Tetor 2018 (E Shtunë) dhe 07 Tetor 2018 (E Dielë), nga ora 10:00 deri në orën 16:00, do të bëhet shkyçja e largpërçuesit të tensionin të lartë.

Më shumë...

2 Tetor 2018 - KOSTT mbështet zhvillimin e mëtejshëm të iniciativës për ndarjen e përbashkët të “Infrastrukturës Digjitale Ballkanike”/"Balkans Digital Highway"

KOSTT sh.a mbështet zhvillimin e mëtejshëm të iniciativës për ndarjen e përbashkët të infrastrukturës rajonale "Balkans Digital Highway" (Autostrada Digjitale Ballkanike), të propozuar nga Banka Botërore. Kjo përkrahje vjen si përgjigje ndaj konkluzioneve të miratuara në punëtorinë kushtuar iniciativës e cila u mbajt në Tiranë, Shqipëri, më 26 dhe 27 shtator 2018.

Më shumë...

21 Shtator 2018 - Intervenim i domosdoshëm në NS 220/35/10 kV Podujeva

Njoftohen qytetarët që me qëllim të krijimit të kushteve të sigurisë në punë, me datë 22 Shtator 2018 (E Shtunë), nga ora 07:00 deri në ora 09:00 do të bëhet shkyçja e transformatorit energjetik T1 (220/35/10 kV) në NS 220/35/10 kV Podujeva. Çkyqja bëhet për të mundësuar intervenimin në ndërprerësin 35kV të transformatorit në fjalë.

Më shumë...

21 Shtator - Shtyerje e punimeve- Remont i planifikuar vjetor i linjës 110 kV, LP 1809 që lidhë NS 110/35/10(20) kV Rahoveci me NS 220/110 kV Prizreni 2

Njoftohen qytetarët që për shkaqe teknike punimet e parapara me datë 22 dhe 23 Shtator 2018 për realizimin e remontit të planifikuar vjetor të linjës 110 kV, LP 1809 që lidhë NS 110/35/10 kV Rahoveci me NS 220/110 kV Prizreni 2, do të shtyhen deri në njoftimin tjetër.

20 Shtator 2018 - Remont i planifikuar vjetor i linjës 110 kV, LP 1809 që lidhë NS 110/35/10(20) kV Rahoveci me NS 220/110 kV Prizreni 2

Për të mundësuar punimet për realizimin e remontit të planifikuar vjetor të linjës 110 kV, LP 1809 që lidhë NS 110/35/10 kV Rahoveci me NS 220/110 kV Prizreni 2, me datë 22 Shtator 2018 (E Shtunë) dhe 23 Shtator 2018 (E Dielë), nga ora 10:00 deri në orën 16:00, do të bëhet shkyçja e largpërçuesit të tensionin të lartë.

Më shumë...

20 Shtator 2018 - Punime në kuadër të projektit “Përmirësimi i Rrjetit Transmetues faza IV dhe V, LOT 4 –Rehabilitimi i Nënstacioneve”, NS 220/35/10 kV Podujeva

Për të mundësuar punimet në kuadër të projektit të KOSTT sh.a Përmirësimi i Rrjetit Transmetues,
faza IV dhe V, LOT 4 –Rehabilitimi i Nënstacioneve”, me datë 22 Shtator 2018 (E Shtunë), nga ora 08:00 deri në ora 09:00 do të bëhet shkyçja e NS 220/35/10 kV Podujeva.

Më shumë...

7 Shtator 2018 - Shtyerje e punimeve- Remont i planifikuar vjetor i linjës 110 kV, LP 1809 që lidhë NS 110/35/10(20) kV Rahoveci me NS 220/110 kV Prizreni 2

Njoftohen qytetarët që për shkaqe teknike punimet e parapara me datë 08 dhe 09 Shtator 2018 për realizimin e remontit të planifikuar vjetor të linjës 110 kV, LP 1809 që lidhë NS 110/35/10 kV Rahoveci me NS 220/110 kV Prizreni 2, do të shtyhen me datë 15 dhe 16 Shtator 2018, ku nga ora 10:00 deri në orën 16:00 do të bëhet shkyçja e larperçuesit në fjalë.

Më shumë...

6 Shtator 2018 - Remont i planifikuar vjetor i linjës 110 kV, LP 1809 që lidhë NS 110/35/10(20) kV Rahoveci me NS 220/110 kV Prizreni 2

Për të mundësuar punimet për realizimin e remontit të planifikuar vjetor të linjës 110 kV, LP 1809 që lidhë NS 110/35/10 kV Rahoveci me NS 220/110 kV Prizreni 2, me datë 08 Shtator 2018 (E Shtunë) dhe 09 Shtator 2018 (E Dielë), nga ora 10:00 deri në orën 16:00, do të bëhet shkyçja e largpërçuesit të tensionin të lartë 110kV, LP 1809.

Më shumë...

10 Gusht 2018 - Shkaktohet lidhje e shkurtë në largpërçuesin e tensionit të lartë 110 kV, LP 1809 që lidhë NS 110/35/10 kV Rahoveci me NS 220/110 kV Prizreni 2

Sot me 10 gusht 2018, në ora 10:26 ka ndodhur një lidhje e shkurtë në largpërçuesin e tensionit të lartë 110 kV, LP 1809 që lidhë Nënstacionet NS 110/35/10 kV Rahoveci me NS 220/110 kV Prizreni 2 me ç’rast kanë reaguar mbrojtjet dhe si pasojë ka dalë nga puna ky largpërçues si dhe NS Rahoveci ka mbetur pa tension.

Më shumë...

Faqja 7 nga 63