Komunikata për media

5 Shkurt 2019 -Sekretariati publikon Opinionin mbi vendimin preliminar të Zyrës së Rregullatorit të Energjisë mbi certifikimin e operatorit të sistemit të transmisionit të energjisë – KOSTT sh.a.

Gjatë ditës së sotme, Sekretariati i Komunitetit të Energjisë publikoi Opinionin mbi certifikimin e Operatorit të Sistemit të Transmisionit të Kosovës (KOSTT), në kuadër të Pakos së Tretë të Energjisë. Ky Opinion mbështet certifikimin e KOSTT në përputhje me Vendimin preliminar të lëshuar nga Zyra së Rregullatorit të Energjisë së Kosovës* (ZRRE), me disa vërejtje. Sekretariati gjithashtu i bëri thirrje ZRRE-së që të monitoroj pajtueshmërinë e KOSTT me dispozitat e shthurjes (unbudling).

Më shumë...

1 Shkurt 2019 - Intervenim i domosdoshëm në NS 110/35/6.3 kV Tepça

Njoftohen qytetarët që me qëllim të krijimit të kushteve të sigurisë për punë, me datë 02 Shkurt 2019 (E Shtunë), nga ora 14:00 deri në 16:00 do të bëhet shkyçja e linjës 110 kV që lidhë NS Vushtrri 1 me NS Trepça. Shkyçja është e domosdoshme për të mundësuar punimet elektomekanike në zbarat 6.3 kV në përgjegjësi të Nenstacionit Trepça. (Shupkovc)

Më shumë...

31 Janar 2019 - Intervenim i domosdoshëm në NS 110/35/10 kV Deçan

Njoftohen qytetarët që me qëllim të krijimit të kushteve të sigurisë për punë, sot me datë 31 Janar 2019 (E Enjte), nga ora 23:00 deri në 23:10 do të bëhet shkyçja emergjente e transformatorit energjetike T2 në Nënstacionin 110/35/10kV Deçan. Shkyçja është e domosdoshme për të mundësuar transferimin e ngarkesës së transformatorit energjetike T2 në transformatorin T1 në nënstacionit në fjalë.

Më shumë...

26 Janar 2019- U energjizua edhe transformatori energjetik T2 në NS 110/35/6.3 në NS Trepça

KOSTT njofton qytetarët që pas aktiviteteve të pandërprera për rikthimin e furnizimit të plotë me energji elektrike në qytetin e Mitrovicës, komisioni i përbërë nga ekipet profesionale të KOSTT kanë dal me një zgjidhje të  problemit në  NS Trepça e cila u aprovua edhe nga menaxhmenti i Kombinatit Trepça dhe poashtu si rezultat I kryerjes së punimeve nga ekipet e KOSTT, sot në orën 18:20, është  energjizuar nga ana e KOSTT Transformatori energjetik T2 (63MVA) në  NS 110/35/6.3 Trepça, i cili ishte jashtë  pune si pasojë  e avarisë së ndodhur në Nënstacionin e Trepçës prej nga edhe furnizohet i tërë konsumi i Mitrovës.

Më shumë...

23 Janar 2019 - Rikthehet furnizimi stabil me energji elektrike i konsumatorëve ne Mitrovicë dhe në Trepcë

Pas një pune vetmohuese dhe të palodhshme të ekipeve profesionale të mirëmbajtjes dhe operimit,si dhe aktiviteteve intensive të menaxhmentit të KOSTT, nën zotimin se do iu dalim në ndihmë Kombinatit Trepca pas avarisë së shkaktuar dje, informojmë qytetarët që sot pasdite janë krijuar të gjitha mundësitë që të bëhet rikthimi I furnizimit stabil me energji elektrike në rajonin e Mitrovicës dhe minieres së Trepçës

Pas marrjes së informacioneve nga vendi i ngjarjes, KOSTT ka bërë analizat e nevojshme në një kohë tejet të shkurtër dhe ka percaktuar zgjidhjen më optimale të furnizimit të konsumit të Mitrovicës dhe Trepces konform situates së krijuar. Si zgjidhje optimale është vendosur që linja e nivelit të tensionit 110kV nga Nenstacioni 110kV/35kV Vushtrri 1, që ndërlidh nënstacionin Trepca, të përdoret si linjë e nivelit të tensionit 35 kV, për një periudhë të shkurtër kohore, deri në rikthimin e plotë në punë  të nënstacinonit Trepca dhe futjes në operim të nënstacionit të ri 110/10kV Mitrovica 2.

Më shumë...

22 Janar 2019 - KOSTT shpreh gatishmërinë për përkrahje profesionale dhe logjistike për riparimin e gjendjes në NS Trepça

Njoftohen qytetarët që sot në orën 11:11 për shkak të avarisë së ndodhur në Nënstacion e Trepçës prej nga edhe furnizohet konsumi i Mitrovës, ka rënë ndërprerësi i  largpërçuesit 110 kv Nr. 125/3 në NS Vallaq dhe i largpërçuesit 110kV Nr.125/4 në NS Vushtrri 2.

Pas verifikimit të situatës dhe marrjes së informacioneve të nevojshme (se objekti i NS Trepça është duke u djegur), është izoluar NS Trepça në të dyja anët (është tokëzuar LP 125/3 në NS Vallaq dhe LP 125/2 në NS Vushtrria 1).

Më shumë...

17 Janar 2019 - Kryeministri i Republikës së Kosovës z. Ramush Haradinaj priti në takim Kryeshefin Ekzekutiv të KOSTT z. Ilir M. Shala

Sot me datë 17 Janar 2019, në selinë e Qeverisë së Republikës së Kosovës, Kryeministri i vendit z. Ramush Haradinaj priti në takim Kryeshefin Ekzekutiv të Operatorit të Sistemit, Transmisionit dhe Tregut sh.a – KOSTT, z. Ilir M. Shala, me ç’rast diskutuan për stabilitetin energjetik në vend.

Në takim, gjithashtu u diskutua në lidhje me sfidat me të cilat po përballet KOSTT si pasojë e mos implementimit të Marrëveshjes për Kyçje me ENTSO-E si dhe sfidat tjera.

Më shumë...

9 Janar 2019 - Intervenim i domosdoshëm në NS 110//10 kV Prishtina 7

Njoftohen qytetarët që me qëllim të krijimit të kushteve të sigurisë për punë, me datë 9 Janar 2019 (E Mërkure), nga ora 12:30 deri në 12:40 do të bëhet shkyçja emergjente e transformatorit energjetike T2 në Nënstacionin 110/10kV Prishtina 7. Shkyçja është e domosdoshme për të mundësuar transferimit e ngarkesës së transformatorit energjetike T1 në transformatorin T2 në nënstacionit në fjalë.

Më shumë...

27 Dhjetor 2018 - KOSTT vazhdon të kontribuoj në mirëqenien e fëmijëve të Kosovës

Me përkushtimin për të kontribuar në mirëqenien dhe shëndetin e fëmijëve të Kosovës, në vigjilje të ndërrimit të moteve, KOSTT sh.a po vazhdon të promovojë praktikat më të mira të përgjegjësisë shoqërore korporative, duke kontribuar në mirëqenien dhe shëndetin e fëmijëve të Kosovës.

KOSTT, edhe këtë vit, buxhetin e dedikuar për dhurata korporative të fund vitit, ka vendosur ta dhurojë për ndihmë:

  • fëmijëve me autizëm përmes Shoqatës Autizmi Flet,
  • fëmijëve të diagnostikuar me kancer, që trajtohen në Klinikën Pediatrike Onkologjike në QKUK, përmes fondacionit “Care for Kosovo Kids” (CfKK/FKfK) si dhe
  • fëmijëve, të porsalindur me probleme shëndetësore, që trajtohen në Klinikën e Neonatologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, përmes fondacionit “Action for Mothers and Children” (AMC).
Më shumë...

27 Dhjetor 2018 - Intervenim i domosdoshëm në NS 110/35/10 kV Lipjan

Njoftohen qytetarët që me qëllim të krijimit të kushteve të sigurisë për punë, me datë 30 Dhjetor 2018 (E Dielë), nga ora 10:00 deri në 13:00 do të bëhet shkyçja e zbarave 35kV në Nënstacionin 110/35/10kV Lipjan. Shkyçja është e domosdoshme për të mundësuar punimet në zbarat 35kV të nënstacionit në fjalë.
Gjatë kësaj kohe, një pjesë e qytetarëve/institucioneve që furnizohen nga niveli 35kV në NS 110/35/10kV Lipjan do të kenë ndërprerje të furnizimit me energji elektrike (Redukimi i parashikuar 30MW).

Më shumë...

Faqja 6 nga 66