Komunikata për media

23 Janar 2019 - Rikthehet furnizimi stabil me energji elektrike i konsumatorëve ne Mitrovicë dhe në Trepcë

Pas një pune vetmohuese dhe të palodhshme të ekipeve profesionale të mirëmbajtjes dhe operimit,si dhe aktiviteteve intensive të menaxhmentit të KOSTT, nën zotimin se do iu dalim në ndihmë Kombinatit Trepca pas avarisë së shkaktuar dje, informojmë qytetarët që sot pasdite janë krijuar të gjitha mundësitë që të bëhet rikthimi I furnizimit stabil me energji elektrike në rajonin e Mitrovicës dhe minieres së Trepçës

Pas marrjes së informacioneve nga vendi i ngjarjes, KOSTT ka bërë analizat e nevojshme në një kohë tejet të shkurtër dhe ka percaktuar zgjidhjen më optimale të furnizimit të konsumit të Mitrovicës dhe Trepces konform situates së krijuar. Si zgjidhje optimale është vendosur që linja e nivelit të tensionit 110kV nga Nenstacioni 110kV/35kV Vushtrri 1, që ndërlidh nënstacionin Trepca, të përdoret si linjë e nivelit të tensionit 35 kV, për një periudhë të shkurtër kohore, deri në rikthimin e plotë në punë  të nënstacinonit Trepca dhe futjes në operim të nënstacionit të ri 110/10kV Mitrovica 2.

Më shumë...

22 Janar 2019 - KOSTT shpreh gatishmërinë për përkrahje profesionale dhe logjistike për riparimin e gjendjes në NS Trepça

Njoftohen qytetarët që sot në orën 11:11 për shkak të avarisë së ndodhur në Nënstacion e Trepçës prej nga edhe furnizohet konsumi i Mitrovës, ka rënë ndërprerësi i  largpërçuesit 110 kv Nr. 125/3 në NS Vallaq dhe i largpërçuesit 110kV Nr.125/4 në NS Vushtrri 2.

Pas verifikimit të situatës dhe marrjes së informacioneve të nevojshme (se objekti i NS Trepça është duke u djegur), është izoluar NS Trepça në të dyja anët (është tokëzuar LP 125/3 në NS Vallaq dhe LP 125/2 në NS Vushtrria 1).

Më shumë...

17 Janar 2019 - Kryeministri i Republikës së Kosovës z. Ramush Haradinaj priti në takim Kryeshefin Ekzekutiv të KOSTT z. Ilir M. Shala

Sot me datë 17 Janar 2019, në selinë e Qeverisë së Republikës së Kosovës, Kryeministri i vendit z. Ramush Haradinaj priti në takim Kryeshefin Ekzekutiv të Operatorit të Sistemit, Transmisionit dhe Tregut sh.a – KOSTT, z. Ilir M. Shala, me ç’rast diskutuan për stabilitetin energjetik në vend.

Në takim, gjithashtu u diskutua në lidhje me sfidat me të cilat po përballet KOSTT si pasojë e mos implementimit të Marrëveshjes për Kyçje me ENTSO-E si dhe sfidat tjera.

Më shumë...

9 Janar 2019 - Intervenim i domosdoshëm në NS 110//10 kV Prishtina 7

Njoftohen qytetarët që me qëllim të krijimit të kushteve të sigurisë për punë, me datë 9 Janar 2019 (E Mërkure), nga ora 12:30 deri në 12:40 do të bëhet shkyçja emergjente e transformatorit energjetike T2 në Nënstacionin 110/10kV Prishtina 7. Shkyçja është e domosdoshme për të mundësuar transferimit e ngarkesës së transformatorit energjetike T1 në transformatorin T2 në nënstacionit në fjalë.

Më shumë...

27 Dhjetor 2018 - KOSTT vazhdon të kontribuoj në mirëqenien e fëmijëve të Kosovës

Me përkushtimin për të kontribuar në mirëqenien dhe shëndetin e fëmijëve të Kosovës, në vigjilje të ndërrimit të moteve, KOSTT sh.a po vazhdon të promovojë praktikat më të mira të përgjegjësisë shoqërore korporative, duke kontribuar në mirëqenien dhe shëndetin e fëmijëve të Kosovës.

KOSTT, edhe këtë vit, buxhetin e dedikuar për dhurata korporative të fund vitit, ka vendosur ta dhurojë për ndihmë:

  • fëmijëve me autizëm përmes Shoqatës Autizmi Flet,
  • fëmijëve të diagnostikuar me kancer, që trajtohen në Klinikën Pediatrike Onkologjike në QKUK, përmes fondacionit “Care for Kosovo Kids” (CfKK/FKfK) si dhe
  • fëmijëve, të porsalindur me probleme shëndetësore, që trajtohen në Klinikën e Neonatologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, përmes fondacionit “Action for Mothers and Children” (AMC).
Më shumë...

27 Dhjetor 2018 - Intervenim i domosdoshëm në NS 110/35/10 kV Lipjan

Njoftohen qytetarët që me qëllim të krijimit të kushteve të sigurisë për punë, me datë 30 Dhjetor 2018 (E Dielë), nga ora 10:00 deri në 13:00 do të bëhet shkyçja e zbarave 35kV në Nënstacionin 110/35/10kV Lipjan. Shkyçja është e domosdoshme për të mundësuar punimet në zbarat 35kV të nënstacionit në fjalë.
Gjatë kësaj kohe, një pjesë e qytetarëve/institucioneve që furnizohen nga niveli 35kV në NS 110/35/10kV Lipjan do të kenë ndërprerje të furnizimit me energji elektrike (Redukimi i parashikuar 30MW).

Më shumë...

16 Dhjetor 2018 - Zgjatje e punimeve të parapara në kuadër të projekteve zhvillimore në NS 110/35/10 kV Theranda

Njoftohen qytetarët që punimet e parapara të realizohen sot me datë 16 Dhjetor 2018 (E Diele), nga ora 08:00 deri në 12:00 për shkycjen e Nënstacionit 110/35/10 kV Theranda, për të mundësuar punimet në kuadër të projektit të KOSTT sh.a “Zhvillimi i Sistemit Transmetues, LOT 1 – Nënstacionet” dhe ”Instalimi i Grupeve Matëse në kufirin KOSTT/KEDS/OSSH” do të zgjatën për shkak të vonesave të paraqitura nga ana e KEDS në implementim të punimeve të tyre, me ç’rast në orën 12:00 nuk ka mundur të kthehet në punë transformatori energjtik T2, ndërsa transformatori energjetik T1 do të mbetet i shkyçyr deri në orën 18:00.

Më shumë...

14 Dhjetor 2018 - Punime në kuadër të projekteve zhvillimore ne NS 110/35/10 kV Theranda

Për të mundësuar kushte të sigurisë në punë për realizimin e punimeve në kuadër të projektit të KOSTT sh.a “Zhvillimi i Sistemit Transmetues, LOT 1 – Nënstacionet” dhe ”Instalimi i Grupeve Matëse në kufirin KOSTT/KEDS/OSSH” me datë 16 Dhjetor 2018 (E Diele), nga ora 08:00 deri në 12:00 do të bëhet shkyçja e Nënstacionit 110/35/10 kV Theranda, me ç’rast në orën 12:00 do të kthehet në punë transformatori energjtik T2, ndërsa transformatori energjetik T1 mbetet i shkyçyr deri në orën 16:00.

Më shumë...

10 Dhjetor 2018 - KOSTT merr pjesë në Samitin për Sigurinë Kibernetike të Shërbimeve të energjisë

Nën patronat të Agjensionit Amerikan për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID) dhe Asociacionit të Energjisë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës (USEA), në Londër u mbajt “Samiti për Sigurinë Kibernetike të Shërbimeve të energjisë” ku pjesëmarrës në samit ishte Kryeshefi Ekzekutiv i KOSTT z. Ilir M. Shala me bashkëpunëtor.

Iniciativa për sigurinë kibernetike është një element programor i Iniciativës së USAID-it për sigurinë kibernetike në Sektorin e Energjisë. UCSI u krijua nga operatorët e sistemit të transmetimit dhe të gazit natyror si dhe kompanitë e shpërndarjes në rajonin e Europës dhe Euroazisë si përgjigje ndaj sulmeve kibernetike gjithnjë e më virulente në rrjetin elektrik në këto vende.

Më shumë...

10 Dhjetor 2018 - KOSTT shpërblehet me çmimin Mbështetësi më i gjatë i njëpasnjëshëm nga Fondi Kosovaro-Amerikan për Edukim

Në mbrëmjen e 7 Dhjetorit 2018, nën organizim të Fondit Kosovaro-Amerikan për Edukim (KAEF) u mbajt ngjarja “The night of the rising stars 2018”, ku u promovua ndarja e bursës së 100-të e ndarë për të rinjët Kosovarë, mbrëmje kjo në të cilën Operatori i Sistemit Transmisionit dhe Tregut- KOSTT sh.a u shpërblye me mirënjohjen Mbeshtetësi më i gjatë i njëpasnjëshëm/The Longest Consecutive Donor. Mbrëmja mblodhi përfaqësues të institucioneve shtetërore dhe udhëheqës të biznesit dhe komunitetit.

Më shumë...

Faqja 4 nga 63