Komunikata për media

20 Shtator 2019 - Remont i planifikuar në NS 110/35 kV Vushtrri 1

Për të mundësuar kushte të sigurisë në punë për realizimin e punimeve të planifikuara në NS 110/35/10 kV Vushtrri 1, me datë 22 Shtator 2019 (E Dielë), nga ora 10:00 deri në 15:00 do të bëhet shkyçja e Nënstacioneve 110/35 kV Vushtrri 1 dhe 110/35/6.3 kV Trepça.
Gjatë kësaj kohe, qytetarët/institucionet që furnizohen nga këto Nënstacione do të mbesin pa furnizim me energji elektrike (redukimi i parashikuar 10 MW kryesisht në NS Trepça) si dhe HC Hidroline (Selac).
Shkyçja është e domosdoshme për të mundësuar demontimin e lidhjes provizore në NS Vushtrrija 1 të linjave Vushtrri 1 – Vushtrri 2 dhe Vushtrri 1 – Trepçë pas rehabilitimit të paisjeve elektrike të TS Vushtrrija 1.

Punimet në fjalë, do të ndikojnë në mirëmbajtjen e aseteve të transmisionit dhe rritjen e stabilitetit dhe sigurisë së furnizimit me energji elektrike nga aspekti i transmisionit.
KOSTT sh.a kërkon mirëkuptim nga qytetarët.

20 Shtator 2019 - Intervenim i domosdoshëm në nënstacionin NS 110/10kV Berivojcë

Njoftohen qytetarët që me qëllim të krijimit të kushteve të sigurisë për punë, me datë 22 Shtator 2019 (E Dielë), nga ora 10:00 deri në 13:00 do të bëhet shkyçja e linjës 110kV që lidhë NS Gjilan 1 me NS Berivojcë si dhe shkyçja e linjës 110kV që lidhë NS Berivojcë me Bujanovc.

Shkyçja është e novojshme për të mundësuar ndërrimin e izolatorëve të dëmtuar në pjesën ku linja është e dyfishtë.

Gjatë kësaj kohe, qytetarët/institucionet që furnizohen nga nënstacioni 110/10 kV Berivojca do të mbesin pa furnizim me energji elektrike. (Redukimi i parashikuar 8MWh/h) Gjithashtu pa furnizim me energji elektrike gjatë kësaj kohe do të mbetet edhe prodhuesi i energjisë elekrike me erë KITKA i cili është I kyçur në NS Berivojcë.

KOSTT sh.a kërkon mirëkuptim nga qytetarët.

19 Shtator 2019 - Punime në kuadër të projektit “Zhvillimi i Sistemit Transmetues, LOT 1 – Nënstacionet” në NS 35/10 kV Prishtina 6

Njoftohen qytetarët që me qëllim të krijimit të kushteve të sigurisë për punë, me datë 21 Shtator 2019, nga ora 01:00 deri në 06:00 (pas mesnate) do të bëhet shkyçja e NS 35/10kV Prishtina 3. Shkyçja është e domosdoshme për të mundësuar punimet përgatitore për ndërtimin e nënstacionit të ri NS 110/35/10kV Prishtina 6 (Dardania).

Gjatë kohës së lartë cekur qytetarët/institucionet që furnizohen nga ky nënstacion do të kenë kufizim në furnizim me energji elektrike. (Redukimi i parashikuar 14MW) 

Shkyçjet janë të nevojshme për të krijuar kushte për implementimin e projektit i cili bashkë financohet me Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH).

KOSTT sh.a kërkon mirëkuptim nga qytetarët.

12 Shtator 2019 - Remont i planifikuar në NS 110/35kV Gjilan 1

Njoftohen qytetarët që me qëllim të krijimit të kushteve për siguri në punë, për të mundësuar realizimin e remontit të rregullt të transformatorit T1 (31.5 MVA) në NS 110/35 kV Gjilani 1, me datat 13 dhe 14 Shtator 2019 do të ketë kufizime në furnizimin me energji elektrike si në vijim:

Me datë 13 shtator 2019 nga ora 00:00 deri në 00:10 si dhe me datë 14 shtator 2019 nga ora 00:00 deri në 00:10 qytetarët/institucionet të cilët furnizohen nga NS 35/10 kV Artana do të mbesin pa furnizim me energji elektrike (parashikohet 2 MW).

Gjithashtu me datë 13 shtator 2019 nga ora 07:30 deri në orën 08:00 si dhe nga ora 23:00 deri në ora 23:30 qytetarët/institucionet të cilët furnizohen nga dalja 10 kV Parku i makinave do të mbesin pa furnizim me energji elektrike (parashikohet 2 MW).

Punimet në fjalë, realizohen me qëllim të mirëmbajtjes së aseteve të transmisionit dhe do të ndikojnë në rritjen e stabilitetit dhe sigurisë së furnizimit me energji elektrike nga aspekti i transmisionit.

KOSTT sh.a kërkon mirëkuptim nga qytetarët.

10 Shtator 2019 - Remont i planifikuar në NS 110/35/10 kV Prishtina 1

Njoftohen qytetarët që me qëllim të krijimit të kushteve për siguri në punë, për të mundësuar realizimin e remontit të rregullt të transformatorit T2 në NS 110/35/10 kV Prishtina 1, me datë 12 Shtator 2019 nga ora 00:00 deri në 00:10 do të bëhet shkyçja e transformatorit energjetik T2 për ta kaluar ngarkesën në transformatorin energjetik T1 në nënstacion në fjalë.

Qytetarët/institucionet që furnizohen nga NS 110/35/10 kV Prishtina 1 do të mbesin pa furnizim me energji elektrike në kohëzgjatje prej 10 minutave, nga ora 00:00 deri në 00:10 (redukimi i parashikuar 25 MW).

Remonti i transformatorit planifikohet të zgjasë deri me datë 20 shtator 2019 dhe me rastin e rikthimit të tij në operim, sërish do të realizohet shkyçje në kohëzgjatje prej 10 minutash.

Punimet në fjalë, realizohen me qëllim të mirëmbajtjes së aseteve të transmisionit dhe do të ndikojnë në rritjen e stabilitetit dhe sigurisë së furnizimit me energji elektrike nga aspekti i transmisionit.

KOSTT sh.a kërkon mirëkuptim nga qytetarët.

3 Shtator 2019 - KOSTT sh.a hap dyert për tregun dy ditorë, në përkrahje të produkteve bujqësore vendore

Në vazhdën e promovimit të praktikave më të mira të përgjegjësisë shoqërore korporative si dhe përkushtimit për avansimin edhe më të lartë të imazhit të kompanisë, Operatori i Sistemit të Transmisionit dhe Tregut – KOSTT sh.a, me mbështetjen e Komunës së Prishtinës dhe Komunës së Obiliqit (Kastriot), më datë 05 dhe 06 Shtator 2019, do të organizojë aktivitetin KOSTT sh.a hap dyert për tregun dy ditorë në përkrahje të produkteve bujqësore vendore”, i cili do të realizohet në kopshtin e selisë qendrore të KOSTT-it në Prishtinë si dhe njëkohësisht me datë 06 Shtator 2019 në hapësirat e ekipeve të mirëmbajtjes në Obiliq (Kastriot), ku do të krijojë mundësi duke lëshuar hapësirat pa pagesë/falas për prodhuesit e ndryshëm të produkteve bujqësore vendore, që të ofrojnë produktet e tyre për shitje, për punonjësit e KOSTT-it si dhe për të gjithë qytetarët e interesuar, duke kontribuar në zhvillimin dhe shpërndarjen e kulturës së blerjes së produkteve vendore.

Në mënyrë që ky aktivitet të zhvillohet konform masave administrative dhe ligjeve në fuqi, KOSTT sh.a paraprakisht ka ndërmarrë të gjitha masat e duhura për mbarëvajtjen e këtij aktiviteti, duke u kujdesur që produktet nga prodhuesit pjesëmarrës, të jenë vendore, natyrale/organike si dhe të posedojnë Certifikatën e Numrit Identifikues të Fermës-NIF Fermerët/Prodhuesit konform Udhëzimit Administrativ NR.07/2011 për Regjistrin e Fermerëve. 

Me këtë rast, KOSTT sh.a, fton qytetarët dhe institucionet, që veprojnë në afërsi të KOSTT ti bashkohen iniciativës në përkrahje të produkteve vendore në mbështetje të praktikave më të mira evropiane, duke i shërbyer komunitetit si dhe duke i bërë pjesë të pandashme të objektivave tona dhe njëkohësisht duke promovuar përgjegjësitë shoqërore korporative.

30 Gusht 2019 - Punime në kuadër të projektit “Zhvillimi i Sistemit Transmetues, LOT 1 – Nënstacionet” në NS 35/10 kV Prishtina 3

Njoftohen qytetarët që me qëllim të krijimit të kushteve të sigurisë për punë, me datë 01 Shtator 2019, nga ora 01:00 deri në 06:00 (pas mesnate) do të bëhet shkyçja e NS 35/10kV Prishtina 3. Shkyçja është e domosdoshme për të mundësuar punimet përgatitore për ndërtimin e nënstacionit të ri NS 110/35/10kV Prishtina 6.

Gjatë kohës së lartë cekur qytetarët/institucionet që furnizohen nga ky nënstacion do të kenë kufizim në furnizim me energji elektrike. (Redukimi i parashikuar 10MW) 

Shkyçjet janë të nevojshme për të krijuar kushte për implementimin e projektit i cili bashkë financohet me Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH).

KOSTT sh.a kërkon mirëkuptim nga qytetarët.

9 Gusht 2019 - Punime në kuadër të projektit “Zhvillimi i Sistemit Transmetues, LOT 1 – Nënstacionet” në NS 35/10 kV Prishtina 3

Njoftohen qytetarët që me qëllim të krijimit të kushteve të sigurisë për punë, me datë 10 Gusht 2019 (E Shtunë), nga ora 01:00 deri në 06:00 (pas mesnate) do të bëhet shkyçja e NS 35/10kV Prishtina 3. Shkyçja është e domosdoshme për të mundësuar punimet përgatitore elektromekanike për ndërtimin e nënstacionit të ri NS 110/35/10kV Prishtina 6.
Gjatë kohës së lartë cekur qytetarët/institucionet që furnizohen nga ky nënstacion do të kenë kufizim në furnizim me energji elektrike. (Redukimi i parashikuar 10MW)

Shkyçjet janë të nevojshme për të krijuar kushte për implementimin e projektit i cili bashkë financohet me Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH).
KOSTT sh.a kërkon mirëkuptim nga qytetarët.

2 Gusht 2019 - Punime ne kuader te projektit Zhvillimi i Sistemit Transmetues, LOT 1 - Nenstacionet ne NS 110/35/10 kV Theranda

Njoftohen qytetarët që me qëllim të krijimit të kushteve të sigurisë për punë, me datë 04 Gusht 2019 (E Dielë), nga ora 10:00 deri në 10:10 si dhe nga ora 12:00 deri në ora 12:15 do të bëhet shkyçja e pesë linjave 10kV (daljet Ballkani, Zona Industriale, Swepsi, Budakova dhe Stundençan) në NS 110/35/10kV Theranda. Shkyçja është e domosdoshme për të mundësuar punimet për riparimin e ndarësit të zbarave në anën 35kV.

Qytetarët/institucionet që furnizohen nga këto linja (daljet Ballkani, Zona Industriale, Swepsi, Budakova dhe Stundençan), do të mbesin pa furnizim me energji elektrike nga ora 10:00 deri në 10:10 si dhe nga ora 12:00 deri në ora 12:15. (Redukimi i parashikuar 10MW)

Shkyçjet janë të nevojshme për të krijuar kushte për implementimin e projektit i cili bashkë financohet me Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH).

KOSTT sh.a kërkon mirëkuptim nga qytetarët.

6 Korrik 2019 - Remont i planifikuar në NS 110/35 kV Vushtrri 1

Për të mundësuar kushte të sigurisë në punë për realizimin e punimeve të planifikuara në NS 110/35/10 kV Vushtrri 1, me datë 7 Korrik 2019 (E Dielë), nga ora 10:00 deri në 14:10 do të bëhet shkyçja e Nënstacioneve 110/35 kV Vushtrri 1 dhe 110/35/6.3 kV Trepça.
Gjatë kësaj kohe, qytetarët/institucionet që furnizohen nga këto Nënstacione do të mbesin pa furnizim me energji elektrike (redukimi i parashikuar 10 MW kryesisht në NS Trepça) si dhe HC Hidroline (Selac).

Më shumë...

Faqja 2 nga 66