Komunikata për media

8 Nentor 2019 - Intervenim I domosdoshëm në NS 110/10kV Prishtina 2

Njoftohen qytetarët që me qëllim të krijimit të kushteve të sigurisë për punë, me datë 09 Nëntor 2019, nga ora 07:00 deri në 11:00 do të bëhet shkyçja e zbarave 1 në anën 10kV, të NS 110/10kV Prishtina 2. Shkyçja është e domosdoshme për të mundësuar punimet për testimin e SCADA/EMS në nënstacionin në fjalë.

Gjatë kohës së lartë cekur një pjesë e qytetarëve/institucioneve (ana 10kV, seksioni 1) që furnizohen nga ky nënstacion, do të mbesin pa furnizim me energji elektrike. (Redukimi i parashikuar 10MW) 

KOSTT sh.a kërkon mirëkuptim nga qytetarët.

11 Tetor 2019 - Punime në kuadër të projektit “Zhvillimi i Sistemit Transmetues, LOT 1 – Nënstacionet” në NS 110/35/10 kV Theranda

Njoftohen qytetarët që me qëllim të krijimit të kushteve të sigurisë për punë, me datë 13 Tetor 2019 (E Dielë), nga ora 08:00 deri në 10:00, do të bëhet shkyçja e Nënstacionit 110/35/10kV Theranda. Shkyçja është e domosdoshme për të mundësuar punimet për shënimin e renditjes së fazave të linjave dhe transformatorëve në anën 110kV.
Gjatë kohës së lartë cekur, qytetarët/institucionet që furnizohen nga Nënstacioni 110/35/10kV Theranda, do të mbesin pa furnizim me energji elektrike (Redukimi i parashikuar 18MW)

Shkyçjet janë të nevojshme për të krijuar kushte për implementimin e projektit i cili bashkë financohet me Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH).
KOSTT sh.a kërkon mirëkuptim nga qytetarët.

11 Tetor 2019 - Vajzat marrin lidershipin në KOSTT për të promovuar fuqi të barabarta, liri dhe përfaqësim - KOSTT i bashkohet iniciativës globale #GirlsTakeover

Për nder të Ditës Ndërkombëtare të Vajzës, KOSTT sh.a në bashkëpunim me Shoqatën e Grave të Sektorit të Energjisë në Kosovë (SHGSEK/AWESK) i’u bashkua iniciativës globale #GirlsTakeOver, përmes së cilës vajzat e reja kërkojnë fuqi të barabarta, liri dhe përfaqësim.


Me qëllim të mbështetjes së vajzave për të thyer barrierat, që mund të paraqiten nga stereotipet dhe që mund të ndikojnë në portretizimin e vajzave dhe rolit të tyre në zhvillim ekonomik e posaçërisht në sektorin e energjisë, KOSTT sh.a duke i’u bashkuar iniciativës #GirlsTakeover ka synuar që të promovoj fuqizimin e vajzave/grave në vendimmarrje, profesionet në lëmin e energjetikës dhe në përgjithësi punësimin e barabartë të grave në sektorin e energjisë, në të cilin vajza/gruaja jep kontribut të pazëvendësueshëm në mbështetje të zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik.
Në aktivitetin i cili u organizua nga KOSTT, vajzat e moshës 14-18 vjeçare fillimisht patën rastin që të informohen më shumë për sektorin e energjisë dhe rolin e KOSTT në këtë sektor, si dhe zhvilluan një takim me Kryeshefin Ekzekutiv të KOSTT z. Ilir M. Shala dhe zv.Kryeshefin e KOSTT z.Kadri Kadriu. Në kuadër të takimit, ata zhvilluan bisedë inspiruese me vajzat në drejtim të rritjes së vetëdijes për të drejtat e tyre të barabarta si në shoqëri ashtu edhe për shkollim dhe synim për t’u avancuar në pozita vendim-marrëse në të ardhmen e tyre duke u bazuar në meritë. Z.Shala dhe z.Kadriu folën edhe për përparësitë e punës në sektorin e energjisë, ku njëherit punojnë edhe prindërit e vajzave që ishin pjesëmarrëse në këtë aktivitet.


“Isha i impresionuar me pikëpamjet që vajzat kishin për të ardhmen dhe interesimin që shfaqën për t’u informuar se si funksionon sektori i energjisë. Jam shumë i gëzuar që kemi një rini të shëndoshë, të zgjuar dhe të mirë informuar me trendët botërore dhe për më tepër jam i lumtur që i jemi bashkuar iniciativës botërore për të promovuar fuqizimin e vajzave”, theksoi Ilir M. Shala, Kryeshef Ekzekutiv i KOSTT sh.a. 
Përmes kampanjës #GirlsTakeover/ Vajzat marrin përsipër, vajzat e reja në të gjithë botën do të hyjnë në një rol udhëheqës me datë 11 tetor 2019 dhe në kuadër të organizimit që zhvilloi KOSTT me këtë rast, dy vajza 14 vjeçare Blinera dhe Nina, morën rolin udhëheqës në takimin i cili u zhvillua me Departamentin e Projekteve. Së bashku dhe me të gjitha vajzat pjesëmarrëse ato mësuan se si udhëhiqet një takim dhe u njoftuan me progresin e projekteve aktuale për zhvillimin e Sistemit të Transmetimit të Kosovës.


“Kjo ishte një përvojë që s’e kisha provuar asnjëherë, ishte interesante ndjenja e të qenurit udhëheqës ... nuk e di, mbase një ditë do të kem me të vërtetë një rol të tillë”, u shpreh Blienera me këtë rast.
Artina, Blerina, Blinera, Festa, Gresa, Mjellma, Nina, Sara dhe Vita ishin të lumtura që patën rastin të bëhen pjesë e kampanjës botërore për të promovuar fuqizimin e vajzave në të gjithë botën. Ato gjithashtu vizituan edhe Qendrën Nacionale Dispeçerike në KOSTT. 
Që nga viti 2012, 11 tetori shënohet si Dita Ndërkombëtare e Vajzës, e cila synon që të adresojë nevojat dhe sfidat, me të cilat përballen vajzat dhe në anën tjetër promovon fuqizimin e vajzave dhe përmbushjen e të drejtave të tyre njerëzore.

3 Tetor 2019 - Nga sot, qendra e Prishtinës me furnizim më të besueshëm dhe kualitativ me energji elektrike - Kryeqytetit i shtohet edhe një Nënstacion me teknologjinë e fjalës së fundit

Falë realizimit të investimit të përbashkët nga ana e KOSTT dhe Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH), qytetarët e Prishtinës me theks të veçantë qendra e kryeqytetit, nga sot do të kenë furnizim më të besueshëm dhe kualitativ me energji elektrike, nga aspekti i transmetimit.

Në kuadër të këtij projekti, për herë të parë në kryeqytet është ndërtuar linjë e dyfishtë nëntokësore kabllore 110kV me gjatësi prej 3.85 km që lidhë Nënstacionin Prishtina 4 (Lagja Veternik) me Nënstacionin Prishtina 6 (Bulevardi Bill Clinton), gjithashtu është ndërtuar nënstacioni i ri 110/10 (20) kV Dardania (Prishtina 6) me stabilimente të brendshme të izoluara me gaz SF6 (Gas Insulated Switchgear – GIS), i cili do të operoj me 2 transformatorë energjetik me fuqi 40 MVA (mega volt amper).

Me rastin e lëshimit në punë (energjizimit) të Nënstacionit, Kryeshefi i KOSTT z.Ilir M. Shala theksoi “Ky investim është edhe një vepër e KOSTT në drejtim të përmbushjes së misionit për të siguruar shërbime kualitative duke implementuar arritjet tekniko teknologjike në zhvillimin e Sistemit të Transmetimit. Me këtë, qytetarëve të Prishtinës i’u është krijuar mundësia për furnizim më stabil, më cilësor dhe më të sigurtë me energji elektrike.”

Sistemi i mbyllur GIS i cili është aplikuar në këtë projekt është fjala e fundit e teknologjisë së pajisjeve të tensionit të lartë dhe këto stabilimente nga aspekti i sigurisë janë shumë të besueshme për operim të njohura në botë për zero aksidente, nuk e ndotin mjedisin, nuk kanë nevojë për mirëmbajtje për 40 vite përkatësisht tërë jetëgjatësinë e pajisjeve si dhe falë dimensioneve të vogla dhe instalimit të brendshëm janë të përshtatshme pikërisht për ambiente të banueshme në qytete siç është rasti në Nënstacionin Dardania (Prishtina 6).

Ky projekt i KOSTT në vlerë prej € 7,506,757.10 është financuar përmes kredisë së butë komerciale në kohëzgjatje prej 12 viteve, të cilën KOSTT e ka siguruar nga Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim(BERZH).

Investimi i realizuar gjithashtu krijon kushte të favorshme për zhvillimin e mëtutjeshëm të kryeqytetit.

 

 

 

 

 

01 Oct 2019 - Updated - Works under the project “Development of Transmission System, LOT 1 – Substations” in SS 110/10 (20) kV Prishtina 6

We would like to inform the citizens that in order to create conditions for safety at work, on 03 October 2019, from 00:00 until 01:30 (after midnight) SS 35/10kV Prishtina 3 will be disconnected. Disconnection is necessary to enable final works to energize the new substation SS 110/10 (20) kV Prishtina 6 (Dardania).

During the above mentioned time, the citizens/institutions that are supplied by this substation will be left without electricity supply. (15MW projected reduction). 

Disconnections are needed to create conditions for project implementation, which is co-financed by the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD).

KOSTT J.S.C kindly asks the citizens for their understanding.

01 Tetor 2019 - E azhurnuar- Punime në kuadër të projektit “Zhvillimi i Sistemit Transmetues, LOT 1 – Nënstacionet” në NS 110/10(20) kV Prishtina 6

Njoftohen qytetarët që me qëllim të krijimit të kushteve të sigurisë për punë, me datë 03 Tetor 2019, nga ora 00:00 deri në 01:30 (pas mesnate) do të bëhet shkyçja e NS 35/10kV Prishtina 3. Shkyçja është e domosdoshme për të mundësuar punimet përfundimtare për energjizimin e nënstacionit të ri NS 110/10 (20)kV Prishtina 6 (Dardania).

Gjatë kohës së lartë cekur qytetarët/institucionet që furnizohen nga ky nënstacion do të mbesin pa furnizim me energji elektrike. (Redukimi i parashikuar 15MW) 

Shkyçjet janë të nevojshme për të krijuar kushte për implementimin e projektit i cili bashkë financohet me Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH).

KOSTT sh.a kërkon mirëkuptim nga qytetarët.

1 Tetor 2019 - Punime në kuadër të projektit “Zhvillimi i Sistemit Transmetues, LOT 1 – Nënstacionet” në NS 110/10(20) kV Prishtina 6

Njoftohen qytetarët që me qëllim të krijimit të kushteve të sigurisë për punë, me datë 03 Tetor 2019, nga ora 00:00 deri në 00:30 (pas mesnate) do të bëhet shkyçja e NS 35/10kV Prishtina 3. Shkyçja është e domosdoshme për të mundësuar punimet përfundimtare për energjizimin e nënstacionit të ri NS 110/10 (20)kV Prishtina 6 (Dardania).

Gjatë kohës së lartë cekur qytetarët/institucionet që furnizohen nga ky nënstacion do të mbesin pa furnizim me energji elektrike. (Redukimi i parashikuar 15MW)

Shkyçjet janë të nevojshme për të krijuar kushte për implementimin e projektit i cili bashkë financohet me Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH).

KOSTT sh.a kërkon mirëkuptim nga qytetarët.

1 Tetor 2019 - Punime në kuadër të projektit “Zhvillimi i Sistemit Transmetues, LOT 1 – Nënstacionet” në NS 110/10(20) kV Prishtina 6

Njoftohen qytetarët që me qëllim të krijimit të kushteve të sigurisë për punë, me datë 03 Tetor 2019, nga ora 00:00 deri në 00:30 (pas mesnate) do të bëhet shkyçja e NS 35/10kV Prishtina 3. Shkyçja është e domosdoshme për të mundësuar punimet përfundimtare për energjizimin e nënstacionit të ri NS 110/10 (20)kV Prishtina 6 (Dardania).

Gjatë kohës së lartë cekur qytetarët/institucionet që furnizohen nga ky nënstacion do të mbesin pa furnizim me energji elektrike. (Redukimi i parashikuar 15MW) 

Shkyçjet janë të nevojshme për të krijuar kushte për implementimin e projektit i cili bashkë financohet me Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH).

KOSTT sh.a kërkon mirëkuptim nga qytetarët.

28 Shtator 2019 - Energjizohet linja e re nëntokësore e tensionit të lartë 110 kV që lidhë Nënstacionet 220/110 kV Prishtina 4 me NS Prishtina 6

KOSTT sh.a njofton opinionin që me datë 30 shtator 2019 (E Hënë) nga ora 23:00, do të lëshohet nën tension (energjizohet) linja e re e dyfishtë kabllore nëntokësore 110kV që lidhë Nënstacionin Prishtina 4 (Lagja Veternik) me Nënstacionin Prishtina 6 (Bulevardi Bill Clinton). 

Kjo linjë e re projekt i KOSTT sh.a, me gjatësi prej 3.85 km është linja e parë nëntokësore e tensionit të lartë 110 kV e ndërtuar në kryeqytet dhe shtrihet nga Nënstacioni Prishtina 4 (Veternik) duke kaluar nëpër rrugët: Rr.Malush Kosova, Rr.Ernest Koliqi, Rr.Muharrem Fejza, Rr.Fehmi Lladrovci, Bulevardi Bill Clinton dhe lidhet me Nënstacionin Prishtina 6. (për më shumë detaje rreth shtrirjes së linjës, ju lutemi të kontaktoni KOSTT sh.a). 

KOSTT sh.a lutë të gjithë qytetarët dhe/apo institucionet që planifikojnë të realizojnë punime nëntokësore në afërsi të linjës, që të kontaktojnë dhe bashkëpunojnë me KOSTT-in meqenëse nga data 30 shtator 2019, ora 23:00 kjo linjë do të energjizohet dhe paraqet rrezik nga tensioni i lartë. 

Ndërtimi i linjës është realizuar në kuadër të projektit “Zhvillimi i Sistemit Transmetues-LOT 3” i cili bashkëfinancohet nga KOSTT dhe Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH).

24 Shtator 2019 - Remont i planifikuar në NS 110/35/10 kV Prishtina 1

Njoftohen qytetarët që me qëllim të krijimit të kushteve për siguri në punë, për të mundësuar realizimin e remontit të rregullt të transformatorit T2 në NS 110/35/10 kV Prishtina 1, me datë 25 Shtator 2019 nga ora 00:00 deri në 00:10 do të bëhet rikyçja e transformatorit energjetik T2, ngarkesa e të cilit gjatë kohës së remontit ka qenë e furnizuar nga transformatori energjetik T1.

Qytetarët/institucionet që furnizohen nga NS 110/35/10 kV Prishtina 1 do të mbesin pa furnizim me energji elektrike në kohëzgjatje prej 10 minutave, nga ora 00:00 deri në 00:10 (redukimi i parashikuar 25 MW).

Punimet në fjalë, realizohen me qëllim të mirëmbajtjes së aseteve të transmisionit dhe do të ndikojnë në rritjen e stabilitetit dhe sigurisë së furnizimit me energji elektrike nga aspekti i transmisionit.

KOSTT sh.a kërkon mirëkuptim nga qytetarët.

Faqja 1 nga 66