Komunikata për media

12 Nëntor 2018 - Informatë në lidhje me votimin nga ENTSO-E të parimeve operative për ndërprerjen e devijimeve në Evropën Kontinentale

KOSTT dëshiron të informoj opinionin publik rreth deklaratave të ndryshme në media në lidhje me procesin e votimit në ENTSO-E për zgjidhjen e përkohshme të çështjes së devijimeve të paqëllimshme, si pasojë e bllokimit të implementimit të Marrëveshjes së Kyçjes KOSTT-ENTSO-E nga pala serbe (operatori i sistemit të transmetimit të Serbisë – EMS)

Më shumë...

9 Nëntor 2018 - Kryeshefi Ekzekutiv i KOSTT sh.a merr pjesë në Samitin e Dytë të Investimeve Ndërkombëtare dhe Ekspozitën "Hidrocentralet e Ballkanit 2018"

Kryeshefi Ekzekutiv i KOSTT, z. Ilir M. Shala, mori pjesë në Samitin e Dytë të Investimeve Ndërkombëtare dhe Ekspozitën "Hidrocentralet e Ballkanit 2018", në Budva të Malit të Zi, e cila është një platformë e dedikuar për të sjellë së bashku ministra, investitorë të mëdhenj, vendimmarrës të hidrocentraleve kryesore dhe iniciatorë të investimeve, si dhe rregullatorë në përpjekje të bashkërenduar për të zbatuar në mënyrë efikase projektet kyçe për ndërtimin dhe modernizimin e hidrocentraleve në të gjithë rajonin e Ballkanit.

Më shumë...

9 Nëntor 2018 - Punime në kuadër të projektit "Zhvillimi i Sistemit Transmetues, LOT 1 – Nënstacionet në NS 110/35/10 kV Theranda"

Për të mundësuar kushte të sigurisë në punë për realizimin e punimeve në kuadër të projektit të KOSTT sh.a “Zhvillimi i Sistemit Transmetues, LOT 1 – Nënstacionet”, me datë 10 Nëntor (E Shtunë) nga ora 10:00 deri në 16:00 do të bëhet shkyçja e Nënstacionit 110/35/10 kV Theranda.

Më shumë...

9 Nëntor 2018 - Intervenim i domosdoshëm në NS 110/35/10 kV Prishtina 1

Njoftohen qytetarët që me qëllim të krijimit të kushteve të sigurisë për punë, me datë 11 Nentor 2018 (E Dielë), nga ora 10:00 deri në orën 15:00 do të bëhet shkyçja e Nënstacionit 110/35/10 kV Prishtina 1. Shkyçja është e domosdoshme për të mundësuar sanimin e dëfekteve të parqitura në stabilimentet e tensionit të lartë.

Më shumë...

31 Tetor 2018 - Kryeshefi Ekzekutiv i KOSTT pjesë e Konferencës mbi Tranzicionin e Energjisë “Sfidat dhe Mundësitë në Kosovë dhe rajon“

Nën organizim të Green Ballkans Foundation dhe Germanwatch, në Prishtinë u mbajt Konferenca mbi Tranzicionin e Energjisë “Sfidat dhe Mundësitë në Kosovë dhe rajon” ku u diskutua për sfidat, strategjitë e politikave si dhe rrugën drejt një Tranzicioni të Energjisë në Kosovë dhe në rajon. Në konfrencë pjesëmarrës ishin edhe Ministri i Zhvillimit Ekonomik z. Valdrin Lluka, ambasadori i Republikës Federale Gjermane z. Christian Heldt, përfaqësues nga Zyrja e Bashkimit Evropian në krye me z. Ricardo Serri, përfaqësues të Sekretariatit të Komunitetit të Energjisë si dhe akterë të tjerë të sektorit të energjisë vendorë dhe ndërkombëtar.

Më shumë...

30 Tetor 2018 - Intervenim i domosdoshëm në NS 110/35/10 kV Vushtrri 1

Njoftohen qytetarët që me qëllim të krijimit të kushteve të sigurisë për punë, me datë 30 Tetor 2018, nga ora 10:00 deri në 13:00 do të bëhet shkyçja e transformatorit energjetik T1 në Nënstacionin 110/35/10 kV Vushtrri 1. Shkyçja është e domosdoshme për të mundësuar sanimin e prishjes në ndarësin e zbarave 110kV të nënstacionit në fjalë.

Më shumë...

26 Tetor 2018 - Punime në kuadër të projektit "Zhvillimi i Sistemit Transmetues, LOT 1 – Nënstacionet në NS 110/35/10 kV Theranda"

Për të mundësuar kushte të sigurisë në punë për realizimin e punimeve në kuadër të projektit të KOSTT sh.a “Zhvillimi i Sistemit Transmetues, LOT 1 – Nënstacionet”, me date 28 Tetor 2018 (E Diele), nga ora 10:00 deri në 13:00 do të bëhet shkyçja e Nënstacionit 110/35/10 kV Theranda.

Më shumë...

18 Tetor 2018 - Punime në kuadër të projektit “Përmirësimi i Rrjetit Transmetues faza IV dhe V, LOT 4 –Rehabilitimi i Nënstacioneve”, NS 220/35/10 kV Podujeva

Për të mundësuar punimet në kuadër të projektit të KOSTT sh.a Përmirësimi i Rrjetit Transmetues, faza IV dhe V, LOT 4 –Rehabilitimi i Nënstacioneve”, me datë 22 Tetor 2018 (E Hënë), nga ora 08:00 deri në ora 09:00 do të bëhet shkyçja e NS 220/35/10 kV Podujeva.

Më shumë...

Njoftim - Komunikimi elektronik me KOSTT sh.a nga data 30 Qershor 2018

KOSTT sh.a njofton që në drejtim të masave të vazhdueshme për rritjen e sigurisë së informacionit të organizatës, menaxhmenti i lartë ka marrë vendim që çdo komunikim në formë elektronike nga e-mail adresat private (domain-ët jozyrtarë) të refuzohet automatikisht nga sistemi i teknologjisë informative të KOSTT sh.a.

 

KOSTT në planin e vet afatshkurtër të zhvillimit e ka si qëllim final Certifikimin edhe me standardin ndërkombëtar ISO/IEC 27001 dhe standarde tjera që ndërlidhen me menaxhimin e rrezikut të sigurisë së informacionit.

Në ndërlidhje me këtë luteni që për çdo kërkesë tuajën apo komunikim elektronik me KOSTT sh.a të na drejtoheni nga e-mail adresat tuaja zyrtare, sepse çdo e-mail nga adresat private duke filluar nga data 30 qershor 2018 (E Shtunë), do të bllokohet automatikisht nga sistemi i teknologjisë informative në KOSTT.

Për çdo sqarim apo kërkesë tuajën, në linkun në vijim mund të gjeni Listën kontaktuese të KOSTT sh.a:

http://www.kostt.com/website/index.php?option=com_content&view=article&id=179&Itemid=134&lang=sq

 

Ju falënderojmë në mirëkuptim.

 

Sinqerisht,

KOSTT sh.a

www.kostt.com

 

18 Tetor 2018 - Remont i planifikuar vjetor i linjës 110 kV, LP 1809 që lidhë NS 110/35/10(20) kV Rahoveci me NS 220/110 kV Prizreni 2

Për të mundësuar punimet për realizimin e remontit të planifikuar vjetor të linjës 110 kV, LP 1809 që lidhë NS 110/35/10 kV Rahoveci me NS 220/110 kV Prizreni 2, me datë 20 Tetor 2018 (E Shtunë) dhe 21 Tetor 2018 (E Dielë), nga ora 10:00 deri në orën 16:00, do të bëhet shkyçja e largpërçuesit të tensionin të lartë.

Më shumë...

Faqja 1 nga 58