Galeria e Fotografive
Inaugurimi i Nenstacionit 110 10 20 kV Ilirida
Inuagurimi i nenstacionit Drenasi
Vizita e Kryeministrit te Kosoves z Ramush Haradinaj ne KOSTT
Takimet e Menaxhmetit te KOSTT
Vizita e Kryeministrit të Republikes së Kosovës z.Isa Mustafa në KOSTT
Inaugurimi i Projektit të Rregullimit Sekondar si dhe përfundimi i punimeve në linjën interkonektive 400 kV Kosovë-Shqipëri
Qeveria Gjermane përkrah zhvillimin e Sistemit të Transmisionit të Republikës së Kosovës
Workshop - Studimi i Zgjerimit të Rrjetit të Transmisionit - Shtator 2011
Paket Projekti i NS 400/110kV Peja 3
Nënshkrimi i kontratës për projektit SCADA/EMS dhe Telekomit - Tetor 2010
Ngjarje të tjera