Projektet aktuale

 

Përmbledhje jo teknike e projekteve qe do te financohen nga BERZH

Projekt i KOSTT PJT Prishtina 6 - Shkarko pdf icon

Projekt i KOSTT PJT Fushë Kosova - Shkarko  pdf icon

Projekt i KOSTT PJT Drenasi - Shkarko  pdf icon

Projekt i KOSTT PJT Linja e transmisionit Rahovec - Theranda   - Shkarko pdf icon

Projekt i KOSTT PJT Mitrovica 2 - Shkarko pdf icon


 Plani i Angazhimit të Palëve të Interesit - Shkarko pdf icon


 Lista e Palëve të Interesit  - Shkarko pdf icon

 


Plani i Veprimit Mjedisor dhe Social i KOSTT - Shkarko pdf icon |


EBRD Kosovo Transmission Development Project-Contract Award-Lot 1- Download 

EBRD Kosovo Transmission Development Project-Contract Award-Lot 2- Download 

EBRD Kosovo Transmission Development Project-Contract Award-Lot 3- Download