Komunikata SQ

Filtri i titullit 
Shfaq # 
nr Titulli i artikullit
1 8 Nentor 2019 - Intervenim I domosdoshëm në NS 110/10kV Prishtina 2
2 11 Tetor 2019 - Punime në kuadër të projektit “Zhvillimi i Sistemit Transmetues, LOT 1 – Nënstacionet” në NS 110/35/10 kV Theranda
3 11 Tetor 2019 - Vajzat marrin lidershipin në KOSTT për të promovuar fuqi të barabarta, liri dhe përfaqësim - KOSTT i bashkohet iniciativës globale #GirlsTakeover
4 3 Tetor 2019 - Nga sot, qendra e Prishtinës me furnizim më të besueshëm dhe kualitativ me energji elektrike - Kryeqytetit i shtohet edhe një Nënstacion me teknologjinë e fjalës së fundit
5 01 Oct 2019 - Updated - Works under the project “Development of Transmission System, LOT 1 – Substations” in SS 110/10 (20) kV Prishtina 6
6 01 Tetor 2019 - E azhurnuar- Punime në kuadër të projektit “Zhvillimi i Sistemit Transmetues, LOT 1 – Nënstacionet” në NS 110/10(20) kV Prishtina 6
7 1 Tetor 2019 - Punime në kuadër të projektit “Zhvillimi i Sistemit Transmetues, LOT 1 – Nënstacionet” në NS 110/10(20) kV Prishtina 6
8 1 Tetor 2019 - Punime në kuadër të projektit “Zhvillimi i Sistemit Transmetues, LOT 1 – Nënstacionet” në NS 110/10(20) kV Prishtina 6
9 28 Shtator 2019 - Energjizohet linja e re nëntokësore e tensionit të lartë 110 kV që lidhë Nënstacionet 220/110 kV Prishtina 4 me NS Prishtina 6
10 24 Shtator 2019 - Remont i planifikuar në NS 110/35/10 kV Prishtina 1

Faqja 1 nga 66