10 Tetor 2015 - Punime në kuadër të projektit për ndërtimin e linjës 400 kV NS Kosovë B-NS Tirana 2

Njoftohen qytetarët që me qëllim të krijimit të kushteve të sigurisë në punë për realizimin e punimeve në kuadër të projektit të KOSTT sh.a për ndërtimin e linjës interkonektive 400 kV NS Kosova B-NS Tirana 2, nga data 14 deri me 17 Tetor 2015 si dhe nga data 19 deri me 20 Tetor 2015, nga ora 08:00 deri në 11:00 si dhe nga ora 13:00 deri në ora 16:00, do të shkyqet linja LP 0.4 kV Dobrosh (Gjakovë).

Shkyçja bëhet për të mundësuar punimet në linjën 400kV Kosovë-Shqipëri.
Gjatë kohës së lartcekur institucionet/qytetarët që furnizohen nga këto linja do të mbesin pa furnizim me energji elektrike (parashihet 0.5 MW).
KOSTT sh.a kërkon mirëkuptim nga qytetarët/institucionet.