25 Prill 2013 - Punime për pastrimin e fushës së largpërçuesit 110 kV LP 1809

Me datë 26 prill 2013 nga ora 07:00 deri në 07:30 do të bëhet shkyqja e largpërçuesit 110 kV LP 1809 që lidhë NS 220/110 Prizreni 2 me NS 110/35/10 kV Rahoveci, me qëllim të krijimit të kushteve të sigurisë për punë në mënjanimin e gjësendeve të hedhura nga shpezët në stabilimentet primare të NS Prizreni 2.

Gjatë kësaj kohe, qytetarët e Rahovecit do të mbesin pa furnizim me energji elektrike (gjithsejt 20 MW).

KOSTT sh.a kërkon mirëkuptim nga qytetarët.