21 Shtator 2018 - Intervenim i domosdoshëm në NS 220/35/10 kV Podujeva

Njoftohen qytetarët që me qëllim të krijimit të kushteve të sigurisë në punë, me datë 22 Shtator 2018 (E Shtunë), nga ora 07:00 deri në ora 09:00 do të bëhet shkyçja e transformatorit energjetik T1 (220/35/10 kV) në NS 220/35/10 kV Podujeva. Çkyqja bëhet për të mundësuar intervenimin në ndërprerësin 35kV të transformatorit në fjalë.

Gjatë kohës së lartcekur, qytetarët/institucionet që furnizohen nga ky transformator do të mbesin pa furnizim me energji elektrike (redukimi i parashikuar 3 MW).
Punimet në fjalë, do të ndikojnë në rritjen e sigurisë dhe besueshmërisë së operimit të Sistemit Transmetues të Republikës së Kosovës.
KOSTT sh.a kërkon mirëkuptim nga qytetarët.