8 Shtator 2017 - Punime në kuadër të projektit për instalimin e grupeve matëse në mes të KOSTT/KEDS(OSSH)në NS 110/10kV Klina dhe NS 110/35/10 kV Prishtina 1

Për të krijuar kushte të sigurisë në punë për realizimin e punimeve të planifikuara në kuadër të projektit të KOSTT sh.a për instalimin e grupeve matëse në kufirin në mes të KOSTT/KEDS (OSSH), me datë 9 Shtator 2017 (E Shtunë) nga ora 06:00 deri në orën 09:00 në Nënstacionin NS 110/10 kV Klina, do të bëhet shkyçja e transformatorit energjetik T1. Gjatë kësaj kohe do të bëhet instalimi i transformatorëve matës të tensionit në anën 10 kV.

Gjatë këtij intervali kohor qytetarët/institucionet që furnizohen nga NS 110/10 kV Klina do të mbesin pa furnizim me energji elektrike. (redukimi i parashikuar 10 MWh/h).
Gjithashtu në kuadër të projektit të njejtë, me datë 10 shtator 2017 (E Dielë), nga ora 06:00 deri në 11:00 do të bëhet shkyçja e transformatorit energjetik T1 në Nënstacionin NS 110/35/10 kV Prishtina 1.
Qytetarët/institucionet që furnizohen nga daljet 35 kV të transformatorit T1 do të mbesin pa furnizim me energji elektrike në kohëzgjatje prej 10 minutave (nga ora 06:00 deri në 06:10), (redukimi i parashikuar 9 MWh/h), ndërsa qytetarët/institucionet që furnizohen nga daljet 10 kV të transformatorit T1 mbesin pa furnizim me energji elektrike deri në ora 11:00. (redukimi i parashikuar 11 MWh/h)
Me implementimin e këtij projekti do të modernizohen pikat matëse në kufi me rrjetin e Operatorit të Shpërndarjes (KEDS), do të ngritet saktësia e matjeve komerciale si dhe besueshmëria e sistemit të matjeve.
KOSTT sh.a kërkon mirëkuptim nga qytetarët gjatë implementimit të këtij projekti instalimin e transformatorëve matës të tensionit, në kuadër të projektit të KOSTT sh.a