28 Mars 2017 - Punime në kuadër të projektit “Përmirësimi i Rrjetit Transmetues faza IV dhe V, LOT 3 – Linjat Transmetuese”

Për të mundësuar punimet në kuadër të projektit të KOSTT sh.a “Përmirësimi i Rrjetit Transmetues, faza IV dhe V, LOT 3 – Linjat Transmetuese”, me datë 30 dhe 31 Mars 2017, nga ora 07:00 deri në ora 11:00 si dhe nga ora 14:00 deri në ora 16:00, do të bëhet shkyçja e linjës 10kV Isniq për të mundësuar kushte të sigurisë në punë gjatë punimeve për revitalizimin e linjës së tensionit të lartë 110 kV NS Peja 2- NS Deçan .

Gjatë kohës sa zgjasin punimet, në intervalet kohore të lartshënuara, qytetarët/institucionet që furnizohen nga kjo linjë do të mbesin pa furnizim me energji elektrike (parashikohet 1 MW).
Punimet në fjalë, do të ndikojnë në rritjen e stabilitetit dhe sigurisë së furnizimit me energji elektrike nga aspekti i transmisionit për rajonin e Pejës dhe Deçanit.

KOSTT sh.a kërkon mirëkuptim nga qytetarët gjatë implementimit të këtij projekti